Archyvas

2011

Savaitraščio „Svečias“ šimtmetis

Šiemet sukanka šimtas metų, kai 1911 m. Žemaičių Naumiesčio parapijoje pradėtas leisti savaitraštis „Svečias“. Tai buvo ne tik pirmasis periodinis evangelikų liuteronų leidinys Didžiojoje Lietuvoje, bet ir pirmas po lietuviškos spaudos atgavimo 1904 m. periodinis leidinys Žemaitijoje.

Bitėnų kapinių šventė

Kasmet lietuvininkų bendrija „Mažoji Lietuva“ gegužės mėnesį renkasi Bitėnų kapinaitėse, kur pagal evangelikų liuteronų tradiciją pagerbia palaidotus šio krašto žmones.

Vištytyje skambėjo Giesmių giesmelė

Pirmąjį gegužės šeštadienį, Vištyčio evangelikų liuteronų bažnyčioje įvyko tradicinis jaunųjų giesmininkų renginys „Giesmių giesmelė“.

Šių metų jaunimo seminarų ciklas pradėtas Tytuvėnuose

Kovo 11-13 d. LELB Jaunimo centras sukvietė jaunimą į Tytuvėnus (Kelmės r.). Šio seminaro vienijanti tema – „Kristaus kančia“. Taip pat kalbėta apie Lietuvos ev. liuteronų bažnyčios struktūrą.

Vyskupo velykinis sveikinimas Bažnyčiai

„Vertas Avinėlis, kuris buvo nužudytas, imti galybęir lobį, ir išmintį, ir stiprybę, ir pagarbą, ir šlovę, ir gyrių!“ (Apr 5,12)

Paminėtas kun. Liudo Miliausko tarnystės „Tėviškės“ parapijoje 5-metis

Gruodžio 5 d. lietuvių evangelikų liuteronų „Tėviškės“ parapijoje vyko gražus paminėjimas – kunigo Liudo Miliausko tarnystės penkmetis šios parapijos bažnyčioje. Pirmosios kun. L. Miliausko laikytos pamaldos įvyko dar senojoje „Tėviškės“ parapijos bažnyčioje, Čikagoje, 2005 m. lapkričio 27 d.

Savaitraščio „Svečias“ šimtmetis

Šiemet sukanka šimtas metų, kai 1911 m. Žemaičių Naumiesčio parapijoje pradėtas leisti savaitraštis „Svečias“. Tai buvo ne tik pirmasis periodinis evangelikų liuteronų leidinys Didžiojoje Lietuvoje, bet ir pirmas po lietuviškos spaudos atgavimo 1904 m. periodinis leidinys Žemaitijoje.

Plikiuose paminėtas kun. Liudviko Fetingio jubiliejus

Lapkričio 13 d. Plikių, Dovilų ir Gargždų evangelikų liuteronų parapijų kunigas Liudvikas Fetingis atšventė 70 metų jubiliejų. Tą dieną pamaldas Plikių ev. liuteronų bažnyčioje laikė kunigas Mindaugas Žilinskis. Per pamokslą jis kalbėjo apie tai, kaip kun. L. Fetingis įkvepia stiprybės šlovinti Dievą. Paminėjo, kad per savo didelį pasiryžimą L. Fetingis gavo leidimą dirbti kunigu. 1976 m. jis buvo įšventintas ir pradėjo kunigo tarnystę Plikių parapijoje.

Teologinis seminaras ir Naujųjų Metų susitikimas Kretingoje

Sausio 8 dieną Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios tikintieji susirinko į Kretingą sutikti 2011-uosius Viešpaties metus. Į pamaldas atvyko gausus būrys tikinčiųjų iš įvairių parapijų, iš kurių dauguma dalyvavo ir trečiajame suaugusiųjų teologinio švietimo seminare, kurio pavadinimas šį kartą buvo: „Dievo meilė“.