Archyvas - 2010

Reformacijos savaitgalis Šakiuose

2010 Lapkričio mėn. 30 d.

Paskutinį 2010 m. spalio savaitgalį Šakiai buvo tapę Lietuvos liuteronų sostine – čia vyko net trys Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios renginiai: spalio 29-31 d. Šakių ev. liuteronų parapijoje (kun. Virginijus Kelertas) surengtas LELB Jaunimo centro seminaras, spalio 30 d. LELB Konsistorija kvietė į pirmąjį suaugusiųjų teologinio švietimo seminarų ciklo renginį, tą pačią dieną į iškilmingas Reformacijos šventės pamaldas rinkosi visos Lietuvos ev. liuteronų kunigai bei parapijiečiai.

„Reformacijos savaitgalis“ prasidėjo penktadienio vakarą vyskupo Mindaugo Sabučio paskaita jaunimo seminaro dalyviams (iš skirtingų parapijų jų šįkart suvažiavo dvidešimt penki), kuriuos svetingai priėmė parapijos vaikų globos namai.

Šeštadienio rytą Šakių ev. liuteronų bažnyčioje gausiai rinkosi suaugusiųjų švietimo seminaro dalyviai. Šis seminaras buvo pirmasis iš numatyto dešimties teologinio švietimo seminarų ciklo, kurio programą sudarė vysk. Mindaugas Sabutis, kun. Mindaugas Dikšaitis, kun. dr. Charles Evanson, kun. Vaidas Klesevičius, kun. Mark Krause, kun. Jonas Liorančas, kun. Juozas Mišeikis ir kun. doc. dr. Darius Petkūnas. Pirmojo seminaro tema „Nuodėmė ir malonė“. Dalyvių gausa pranoko organizatorių lūkesčius – į pirmąjį seminarą susirinko apie septyniasdešimt parapijiečių iš visos Lietuvos. Norisi tikėtis, kad susidomėjimas neatslūgs ir tolesniuose ciklo seminaruose dalyvių bus dar daugiau. Antrasis seminaras vyks Tauragėje lapkričio 27 d., tema – „Sola scriptura“.

Vidudienį žmonių bažnyčioje dar pagausėjo atvykusiaisiais į Reformacijos šventės pamaldas, jas giesme papuošė ansamblis „Adoremus“ iš Vilniaus (vad. Renata Moraitė). Pamokslą sakė vyskupas M. Sabutis. Su giesme ir malda prisimintos ir prieš tris šimtus metų kilusio Didžiojo maro (1709-1711) aukos, apie šią daugiau nei pusės Mažosios Lietuvos gyventojų gyvybę nusinešusią epidemiją išsamų pranešimą parengė kun. dr. D. Petkūnas. Pamaldose dalyvavo ir svečių iš užsienio – Šakių parapijos talkininkai iš Vokietijos (vad. Johannes Kunze), kurie spalio 22 - lapkričio 5 dienomis darbavosi vaikų globos namų ūkinio pastato statybose, bei Misūrio Sinodo atstovas Baltijos šalims kun. Mark Krause su žmona Rose, trečius metus reziduojantys Rygoje. Latvijos sostinėje jiedu taip pat tarnauja vietinei anglakalbei bendruomenei, kurios pamaldos kiekvieną sekmadienį laikomos vienoje iš Rygos katedros koplyčių. Šventinių pamaldų dalyviai pirmieji Lietuvoje galėjo įsigyti po beveik dvejų metų pertraukos, parėmus PLS, atgaivinto „Lietuvos evangelikų kelio“ numerį, skirtą Reformacijos dienai.

Po pamaldų visi jų dalyviai stiprinosi šakiškių paruoštais pietumis, aptarinėjo Reformacijos šventės renginius bei svarstė tolesnio skirtingų parapijų narių bendradarbiavimo galimybes. Po to, pasistiprinę dvasios ir kūno penu, vieni šventės dalyviai pajudėjo namų link, kiti tęsė seminarų popietės darbą. Skirtingų LELB parapijų žmonėms susitikti progų bus vis daugiau.

 

Kęstutis Pulokas

Nuotraukos autoriaus

„Lietuvos evangelikų kelias“ 2010 Nr.2

Daugiau nuotraukų:

 

http://picasaweb.google.com/dalija.gudliauskiene/ReformacijosDienaSakiuose