Archyvas - 2010

Padėkos Dievui pamaldos liuteronų bažnyčioje

2010 Gegužės mėn. 24 d.

Gegužės penkioliktos dienos priešpietėje į Šakių evangelikų liuteronų bažnyčią iškilmingoms pamaldoms gausiai rinkosi Šakių rajono tikintieji ir svečiai. 2010-tieji metai savyje talpina net 5 iškilmių progas. 1805 m. buvo pastatyta Šakių evangelikų liuteronų bažnyčia ir šiemet jai sukanka 205 metai. Šimtą keturiasdešimt metų iki 1945-ųjų gausi Šakių evangelikų liuteronų parapija klestėjo. Parapiją sudarė net trijų tautybių žmonės: lietuviai, austrai ir vokiečiai. Visi svarbiausi tikinčiųjų gyvenimo įvykiai – krikštas, konfirmacija, santuoka ir žmogaus mirimas - būdavo malda ir giesme apvainikuojami šioje bažnyčioje.

Pasibaigus antrajam pasauliniam karui ir okupuotoje Lietuvoje įsitvirtinus komunistinio maro sistemai, šimtą keturiasdešimt metų trukęs bažnyčios gyvenimas buvo paralyžuotas. Dalis parapijos žmonių jau 1939 m. „susipažinę“ su komunistų nužmogėjimu, pasitraukė į vakarus, o tie, kas liko Šakių krašte buvo patraukti – virš 2000 tikinčiųjų buvo ištremti į komunistų įkurtą koncentracijos stovyklą Tadžikistane, netoli Afganistano sienos, iš kur gyvi sugrįžo vos 200. Apie 1800 tremtinių mirė nuo bado, sunkaus darbo, ligų arba buvo tiesiog nužudyti. Iš tremties vietų grįžtantiems liuteronams melstis Šakių bažnyčioje raudonieji neleido.

Iš jų buvo atimta net galimybė susirinkti maldai kapinėse, kaip tai buvo daroma parapijose, kur bažnyčios iš tikinčiųjų buvo atimtos. Liuteronų kapai taip pat buvo sunaikinti, ant jų pastatytas dabartinis Zanavykų krašto muziejus, gyvenamieji namai. Kapinės išniekintos iki šiandienos... Atėmę bažnyčiai priklausančius pastatus, komunistai demonstratyviai rodė savo sulaukėjimą: nugriovė bažnyčios bokštą, užmūrijo langus, stogą padarė plokščią, keramikines grindis išasfaltavo, sudaužė vertingus vargonus, altorių ir įkurdino kino teatrą, kuris vėliau mutavo į taip vadinamą sporto salę, o klebonijoje įkurdino ligoninės rentgeno ir dantų protezavimo kabinetus.

Kaip ir visur, taip ir Šakiuose komunistai nesugebėjo nieko sukurti, tik nugyventi tai, kas daugiau kaip šimtą metų buvo sukurta tikinčiųjų. Todėl Lietuvai atgavus nepriklausomybę, atsikūrusiai parapijai buvo grąžinti išniekinti išlikusieji pastatai. 2000 metais nuo pat parapijos atsikūrimo pradžios, t.y. 1993 m., joje tarnaujančio kunigo V. Kelerto rūpesčiu buvo atstatyta bažnyčia, o 2005 m. atstatytoje buvusioje klebonijoje įrengti vaikų globos namai.

Šeštadienį susirinkę tikintieji prisiminė savo istoriją ir tapo dar vieno įvykio liudininkais: atidarytas diakoninis socialinių paslaugų centras, kurį po pamaldų pašventino J.E. Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis. Pamaldose dalyvavo Šakių rajono savivaldybės meras Juozas Bertašius, svečiai iš Brunlos (Vokietija) parapijos, kurių pasiaukojančio darbo dėka, buvo atlikti daugelis atstatymo darbų. Savivaldybės Meras, Vyskupas ir parapijos kunigas V. Kelertas po pamaldų visiems prisidėjusiems prie šio centro įkūrimo įteikė padėkos raštus. Už paramą atstatant tai, kas 50 metų buvo naikinama, buvo apdovanotas ir pats rajono meras. Iškilmingas pamaldas vainikavo konfirmacija, kurios metu 10 jaunų žmonių tapo pilnateisiais evangelikų liuteronų Bažnyčios nariais.

 

„Draugo“ inf.