Archyvas - 2010

Konfirmacijos šventė Alkiškiuose

Nuo seno Alkiškių evangelikų – liuteronų parapijoje trečiąjį liepos sekmadienį švenčiama Konfirmacijos šventė. Nebuvo išimtis ir šie metai minėtoje Akmenės rajone esančioje parapijoje.

Bažnyčios varpas paskelbia iškilmingų pamaldų pradžią. Suskambus istoriniams vargonams, pasigirsta Konfirmacijos giesmė „Yra Dievo namai kaip laimės sala“. Konfirmantus iš parapijos namų į žvakutėmis ir vasaros žiedais išpuoštą bažnyčią atveda kunigas J. Mišeikis.

– Parapijai tokia šventė – vienąkart metuose, o jums, konfirmantai – vienąkart gyvenime,– pamokslo metu taria Alkiškių parapiją aptarnaujantis kunigas.

Per pamaldas kofirmuojami 6 jauni parapijiečiai – 3 mergaitės ir 3 berniukai. Jie pirmieji eina Šventosios Vakarienės. Po jų šventosios Komunijos priimti eina kiti parapijiečiai.

Baigiantis pamaldoms, parapijos kunigas Juozas Mišeikis perskaito sveikinimo adresą ir įteikia gėlių puokštę nepailstančiai Alkiškių parapijos tarybos pirmininkei Rasmai Vasiliūnienei artėjančios amžiaus prasmingos jubiliejinės sukakties proga. Parapija, pagerbdama jubiliatę, gieda giesmę.

Tradiciškai, po pamaldų kunigas su konfirmantais susėsdavo ant suolo prie bažnyčios bendrai nuotraukai. Šiemet tokius planus pakoregavo dangus – išeinančius iš bažnyčios jaunuosius parapijos narius pasitiko vasaros liūtis. Tačiau tai nesumažino dienos prasmės. Gėlių žiedais konfirmantus apdovanojo ilgamečio Alkiškių evangelikų – liuteronų bažnyčios kunigo Edvino Švagerio našlė Mirdza Švagerienė.

Parapija nesensta, kol į ją yra įsiliejančių naujų Kristaus surinkimo narių.

 

Valdas Bogavičius