Archyvas

2009

Vilniaus parapijoje – antras dvasininkas

Kovo 9 d. įvyko Vilniaus ev. liuteronų parapijos visuotinis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Jis patvirtino antrojo parapijos kunigo būtinybę ir antruoju dvasininku pašaukė diak. Ričardą Dokšą, kurio kandidatūrą, atsakydama į sausio 10 d. parapijos tarybos prašymą, pateikė LELB konsistorija.

Klaipėdoje – naujas kunigas

Kovo 15 d., Palmių sekmadienio išvakarėse, LELB dvasininkų gretas papildė naujas kunigas. Buvęs Romos katalikų kunigas Romualdas Liachavičius Klaipėdos ev. liuteronų parapijoje buvo įvestas ev. liuteronų bažnyčios kunigu. Teologo bei psichologo išsilavinimą turintis R.Liachavičius Klaipėdos ev. liuteronų parapijoje talkino nuo 2005 m., 2006 m. buvo Būtingės jaunimo stovyklos dvasinis vadovas. Nuo šiol naujasis liuteronų kunigas tarnaus antruoju kunigu (vikaru) Klaipėdoje bei padės kitose kun. Reincholdo Moro administruojamose – Natkiškių ir Katyčių – parapijose.

Plikių parapijoje įvestas naujas diakonas

Balandžio 19 d. Plikių evangelikų. liuteronų bažnyčioje įvyko graži šventė – diakono tarnystėn įvestas teologijos bakalauras Andrius Stakelis. Šventines pamaldas vedė vyskupas Mindaugas Sabutis, asistuojant kunigui Liudvikui Fetingiui bei kun. dr. Dariui Petkūnui.

Vilniaus ev. liuteronų parapijoje tarnaus antras kunigas

2008 m. gegužės 31-oji Vilniaus evangelikų liuteronų parapijai tapo istorine data – kunigu čia ordinuotas ir antruoju Vilniaus parapijos dvasininku įvestas Ričardas Dokšas. Ordinacijai vadovavo Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, asistuojamas kun. dr. Dariaus Petkūno ir kun. Jono Liorančo.

Pagėgių evangelikų liuteronų bažnyčios pašventinimo 75-ių metų minėjimo šventinės pamaldos

Šeštadienį prieš Jono Krikštytojo dieną, Pagėgių evangelikų liuteronų parapija minėjo bažnyčios pašventinimo 75-ių metų sukaktį.

Diakonas Juozas Mišeikis ordinuotas į kunigus

2009 kovo 7 diena Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčiai buvo itin didelis įvykis – Alkiškių evangelikų liuteronų parapijoje įvyko diakono Juozo Mišeikio ordinacija kunigo tarnystei.

Kretingos parapija šventė 110 metų bažnyčios jubiliejų

Miesto savivaldos 400-ųjų metinių minėjimo ir Šv. Antano atlaidų šventės jubiliejus buvo ne tik graži šventė visam Kretingos miestui, bet ypač Kretingos parapijai. Ji šiais metais šventė savo bažnyčios 110 metų jubiliejų.

Kunigas dr. Charles Evansonas apdovanotas sidabriniu kryžiumi

Iškilmingose 2009 m. tarptautinės „Klaipėdos teologinės konferencijos“ pamaldose Klaipėdos bažnyčioje vyskupas Mindaugas Sabutis apdovanojo kun. dr. Charles Evansoną sidabriniu kryžiumi. Tuo Lietuvos Liuteronų Bažnyčia aukštai įvertino kun. Ch. Evansono indėlį bažnyčios dvasinių darbuotojų ugdyme ir tikybos mokytojų teologinės kvalifikacijos kėlime, o taip pat teologines konsultacijas ruošiant bažnytinę literatūrą, ypač giesmyną.

Karolis Skausmenis ordinuotas diakono tarnystei

2009 m. rugsėjo 20d. Sekmadienis. Gražus, dar vasariškas rytas labai tiko šventei. Ir iš tiesų ši diena svarbi visai Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčiai.

Kun. R. Tamuliui įteiktas tarnybinis sidabrinis kryžius

Pagėgių evangelikų liuteronų parapija praėjusiais metais šventė 75 metų bažnyčios jubiliejų. Šiais metais - dar viena, ne ką mažesnė ir svarbi šventė. Parapijos klebonui kun. Ridui Tamuliui buvo įteiktas tarnybinis sidabrinis kryžius.

Reformacijos šventė su svečiais iš Baltarusijos

Spalio 31-ąją minima viena svarbiausių mūsų Bažnyčios švenčių – Reformacijos diena. Šiemet Lietuvos ev. liuteronų bažnyčios kunigai bei parapijiečiai į bendras pamaldas šią dieną rinkosi Kelmėje. Istorinėje XVI a. statytoje bažnyčioje (dabartinis pastatas po gaisro atstatytas 1767 m., renovuotas 1992 m., atkūrus pokaryje uždarytą ev. liuteronų parapiją), kurioje nuo seno glaudėsi tiek ev. liuteronai, tiek ev. reformatai, iškilmingose šventės pamaldose dalyvavo ir Baltarusijos savarankiškos evangelikų liuteronų bažnyčios dvasininkų bei parapijiečių delegacija, vadovaujama vyskupo pareigas einančio kun. Vladimiro Meyersono.