Archyvas

2007

Žukų bažnyčios šimtmečio minėjimo pamaldos

„Ant tavo sienų aš pastačiau sargų. Visą dieną ir visą naktį jie niekad netylės Jūs, kurie išpažįstate VIEŠPATĮ, nelikite ramūs! Ir neduokite jam ramybės, kol jis neatstatys Jeruzalės Ir kol jos nepadarys žemės pasididžiavimu!“ (Jez 62, 6-7)

Reformacijos dieną Vilniaus liuteronai ir reformatai šventė drauge

Antrus metus jaunimo iniciatyva Vilniaus ev. liuteronų bažnyčioje Reformacijos dieną vakaro pamaldomis drauge minėjo liuteronai ir reformatai. Šiemet spalio 31 d. šventines pamaldas čia laikė ev. liuteronų kunigas Arvydas Malinauskas iš Kėdainių bei Vilniaus ev. reformatų parapijos dvasininkai kun. Tomas Šernas ir diak. Raimundas Stankevičius.

Auksinės konfirmacijos diena Sartininkų parapijoje

Prieš 50 metų Sartininkų bažnyčioje buvo konfirmuoti 14 jaunuolių: Kaušaitė Erika; Nausėdaitė Kristina; Kiaupaitė Lidija; Bajoraitė Erna; Lengvinaitė Vilma; Spingaitytė Irmtraut; Gudjonaitė Zita; Andriušaitytė Irma; Nausėda Kurtas; Žabauskas Gerhardas; Dienas Augustas; Mažeika Emilis; Miliauskas Augustas; Šneideraitis Edvinas.

Žukų liuteronų bažnyčiai – 100 metų!

Už septynių kilometrų į rytus nuo Vilkyškių privažiuojama pušynų apsupta Žukų gyvenvietė, įsikūrusi 1,5 km į šiaurę nuo judraus Šilutės-Jurbarko plento, prie kelio į Tauragę. Keliautojo po Pagėgių kraštą žinyno „Šiaurės Skalva“ (2007) autoriai Vytenis ir Junona Almonaičiai iš Kauno pastebi, kad „Kaimas pažymėtas 1665 m. braižytame Ragainės apskrities žemėlapyje. Čia jis vaizduojamas, kaip maža salelė girioje. Žukuose 1736 m. ūkius turėjo Kristupas Šilevardis, Abrys Šusteraitis, Liudkus ir Brožis Žukai (Szuks). Iš pastarosios kaime vyravusios pavardės ir kilo jo pavadinimas (vok. Szugken). XVIII a. Žukai buvo eilinis Viešvilės parapijos kaimas, tačiau per XIX šimtmetį pastebimai ūgtelėjo.“ Jau valsčiaus centru vadinamoje gyvenvietėje 1905 m. surašyti 237 (iš jų 41 lietuvis) žmonės. Žukų valsčiuje tada priskaičiuota 1318 gyventojų (iš jų 433 gimtoji kalba lietuvių).

Juozas Mišeikis įvestas diakono tarnystei

Rugpjūčio 18 dieną Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje diakono tarnystei buvo pašventinas Juozas Mišeikis. Šiais metais baigęs teologijos mokslus Klaipėdos universitete J. Mišeikis apsisprendė pašvęsti savo gyvenimą bažnyčiai.

Naujieji LELB Viešpaties Metai prasidėjo Ramučiuose

Ramutiškiai 2007 Viešpaties metų pradžią prisimins ilgai: jaukioje Ramučių bažnytėlėje jau senokai nebuvo susirinkę tiek kunigų, tikinčiųjų, neskambėjo choro giesmė. Sausio 6-oji Ramučių parapijiečiams tapo didžiule švente.