Archyvas

2006

Vilniaus liuteronai ir reformatai drauge minėjo Reformacijos dieną

Reformacijos dieną iškilmingomis pamal-domis Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia kasmet vis kitoje parapijoje tradiciškai švenčia artimiausią spalio šeštadienį.

Šilalės bažnyčiai suteiktas Jono Tartylavičiaus Batakiškio vardas

Šiais metais mūsų bažnyčia reformacijos šventę buvo pakviesta švęsti į Šilalę spalio 28 dieną. Šilalės liuteronų parapija šventė 200 metų jubiliejų, kai buvo pastatyta pirmoji liuteronų bažnyčia, o taip pat prieš 15 metų – 1991 metais, rugsėjo 29 d., archangelo Mykolo sekmadienį, vyskupas Jonas Viktoras Kalvanas senjoras, 51-osios Psalmės žodžiais “Viešpatie, daryk gera Sionui, atstatyk Jeruzalės sienas” pašventino atstatytą Šilalės evangelikų liuteronų bažnyčią, kuri pirmosiosmis antrojo pasaulinio karo dienomis buvo sudeginta.

„Šaukianti tobulėti, atleidžianti ir gailestinga, kovojanti amžinoji Krikščioniškoji Bažnyčia“

Šilutės Martyno Liuterio bažnyčiai - 80

EDITA VAŠKAITYTĖ

„Taip, Šilutės bažnyčia toli prašoko vienos parapijos maldos namų reikmes: tai buvo apibendrinta liuteroniško tikėjimo šventovė, įkūnijusi šio tikėjimo (ar net apskritai religijos) esmę, jos praeitį, dabartį ir ateitį, tai buvo šaukianti tobulėti, atleidžianti ir gailestinga, kovojanti amžinoji Krikščioniškoji Bažnyčia.“ – rašė Albertas Juška.

Šilutės evangelikų – liuteronų parapija įsiliejo į miesto šventės renginius

Š.m. gegužės 26-28 dienomis Šilutė šventė 495-ąjį miesto gimtadienį.

Bažnyčios dvasininkiją papildė naujas diakonas

„Šis sekmadienis Lietuvos Liuteronų Bažnyčiai yra ypatingas. Jo Evangelija liudija apie Viešpaties vynuogyną ir šiandien į Dievo žodžio tarnystę vynuogyne įsijungia dar vienas bažnyčios darbuotojas,“ - kalbėjo Bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, įvesdamas diakono tarnystei teol. stud. Ričardą Dokšą.

Auksinės santuokos jubliejus Kretingos bažnyčioje

„Ne visi žmonės sulaukia tokio garbingo jubiliejaus. Daugelį sutuoktinių Viešpats pasišaukia anksčiau ir jie nebegali šiame gyvenime dalintis abipusiu santuokos džiaugsmu, todėl šiandien dėkojame Viešpačiui, kad Erną ir Vilių jis atvedė iki šios iškilmingos dienos,“ - tokiais žodžiais sveikindamas Erną ir Vilių Lacyčius kalbėjo Bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis.

Naujametinės pamaldos Sudargo bažnyčioje

2006-sius Viešpaties metus Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčia sutiko Sudargo parapijoje. Sudargiškiai, visuomet pasižymintys vaišingumo tradicijomis, ir šį kartą šiltai priėmė susirinkusius svečius. Į šventę atvyko vyskupas ir kunigai bei daugelio bažnyčios parapijų nariai.