Diakonija

Džiugino Tauragės diakonija

2016 Biželio mėn. 30 d.

Tauragės Martyno Mažvydo ev. liuteronų parapijoje gegužės 28 d. vyko tradicinis turiningas ir prasmingas edukacinio projekto „Pasidalinkime gerumu“ labdaringas renginys, į kurį buvo pakviesti visi parapijiečiai ir kiti norintys jame dalyvauti tauragiškiai.

Gamta nepagailėjo gero oro, o renginio iniciatoriai su Diakoninės tarnybos pirmininke Ida Piečiene – puikių idėjų. Diakonijos moterys visą žiemą siuvo, mezgė, siuvinėjo ir visaip kitaip plušėjo, kad parapijos namų stalai lūžtų nuo originalių rankdarbių. Iš tiesų, šio pavasario darbų ekspozicija pasižymėjo išskirtinumu, kūrybiškumu, lietuvių tautosakos motyvais puoštais gausiais dirbiniais, – buvo galima ne tik akis paganyti, bet ir įsigyti patikusį, širdžiai mielą vienetinį darbelį, kokio tikrai nerasi jokioje parduotuvėje ar prekybos centre.

Susirinkusieji pasidalijo ne tik gaminiais, bet ir gražiomis idėjomis – kaip kaupti, plėsti ir tobulinti edukacinį patirties banką, kelti savo kvalifikaciją, bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje ir su kolegomis iš kitų parapijų.

Renginyje dalyvavo ir kalbėjo kunigas Karolis Skausmenis (Batakiai), Tauragės parapijos tarybos pirmininkas Robertas Piečia, Diakoninės tarnybos pirmininkė Ida Piečienė. Melodingomis dainomis linksmino Tatjanos Kalvanienės vadovaujamas moterų ansamblis ir šių eilučių autorė.

Padėka ir pagarba už nenuilstamą veiklą skiriama šioms Diakonijos darbštuolėms: Elytei Preikšaitienei, Marytei Bajorienei, Militai Šturmienei, Almai Piečienei, Zelmai Tunaitytei, Mildai Kleinaitienei, Irenai Dikšaitienei, Danguolei Bertulytei, Jūratei Balčytienei, Idai Piečienei, Lydai Peldžienei.

Šiltai ir smagiai pabendravę, padiskutavę prie arbatos puodelio, išsiskirstėme ne tuščiomis – kas pagalvėle, šlepetėmis, skrybėlaite ar margaspalve prijuoste nešinas, o kas dvasiškai dar labiau praturtėjęs ir įgijęs naujų įgūdžių. Juk daugiau džiaugsmo teikia tai, ką duodame, o ne tai, ką gauname. Taip pat didelės padėkos verti ir visi paaukojusieji po keletą euriukų seneliams ir neįgaliesiems šelpti.

Tokie prasmingi renginiai suartina, sujungia dar labiau visus parapijiečius bendram tikslui, bendrai veiklai, ugdo jaunąją kartą pilietiškumo dvasia, moko saviraiškos būdų, savivertės, pasitikėjimo savo jėgomis ir vieni kitais.

Dalijimasis gerumu – tai nuostabus jausmas, kuriuo be galo paprasta, bet miela dalintis. Apie tai skaitome ir Biblijoje: „Kad jie gerus darbus dirbtų ir jais turtingi būtų, mielai dalintųsi savo dosningumu, kad tuo būdu pasidėtų gerus pamatus savo ateičiai“ (1 Tim 6,18-19).

 

Marija Klimantienė

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2016 Nr.6