Pasaulyje

Vokietijoje nuteistas prieš abortus pasisakęs liuteronų kunigas

Birželio 14 d. Erlangeno (Vokietija) teismas paskelbė nuosprendį, kuriuo liuteronų kunigas Johannes Lerle nuteisiamas vienus metus kalėti. Nuosprendis kunigui paskelbtas „už žmonių kurstymą“ (Volksverhetzung). Penkiasdešimt penkerių metų liuteronų kunigas negimusių kūdikių žudymą prilygino žydų žudymui Aušvico konclageryje per Antrą pasaulinį karą. Teismas nusprendė, kad šiuo pareiškimu kunigas „kurstė žmones“, nes toks pareiškimas prilygintinas nacių vykdyto holokausto neigimui. Anksčiau kunigas jau yra kalėjęs aštuonis mėnesius, nes abortus atliekančius gydytojus pavadino „profesionaliais žmogžudžiais“. Tada teismas tokį kunigo teiginį prilygino šmeižtui, nes, anot teismo, negimę kūdikiai nėra žmonės.

Prieškario metais „žmonių kurstymo“ nusikaltimu nacistinis režimas dažnai apkaltindavo savo oponentus. Dabartinėje Vokietijoje šiuo įstatymu pasinaudojama baudžiant tėvus, kurie savo vaikus moko namie ir neleidžia į valdiškas mokyklas.
Netrukus, pasitelkdama šį įstatymą, Vokietijos valdžia galės bausti ir visus, neigiančius darvinistinę evoliucijos teoriją, mat šią savaitę Europos Taryba ketina balsuoti dėl rezoliucijos, kuria darvinizmas būtų paskelbtas oficialia Europos Tarybos, jungiančios 47 valstybes, ideologija. Ši rezoliucija paremtų tuos, kurie kovoja su kreacionizmo, protingo sukūrimo ir „jaunos žemės“ teorijomis.
Anot Parlamentinei ET asamblėjai pateiktos atskaitos, tie, kurie tiki, kad pasaulį sutvėrė Dievas, yra pavojingi „religiniai fundamentalistai“ ir „gali kelti grėsmę žmogaus teisėms“. Anot šio dokumento, darvinistinę evoliucijos teoriją neigiantis kreacionizmas, kuris ilgą laiką laikytas amerikietišku fenomenu, ima skverbtis į Europą ir „daro poveikį ne vienai Europos Tarybai priklausančiai valstybei“. Ataskaitoje taip pat teigiama, kad dėl vyraujančio kreacionizmo, JAV ir Australija jau ima virsti nedemokratiškomis teokratinėmis valstybėmis, kuriose žmogaus ir pilietinėms teisėms gali iškilti pavojus.
Jei birželio 28 d. Europos Taryba parems šią rezoliuciją, ET priklausančių šalių valdžia bus paprašyta imtis priemonių, kad jose nebūtų skelbiamos kreacionizmą palaikančios nuomonės, pavyzdžiui, „jaunos žemės“ arba „protingo sukūrimo“ teorijos. Anot Europos Tarybos, tokios teorijos yra „nedemokratiškos“ ir „kelia grėsmę žmogaus teisėms“.
Masinė žiniasklaida visiškai ignoruoja faktą, kad šitokiu būdu taptų neapsaugota kitokią nuomonę turinčių žmonių žodžio laisvė.

Pagal „The Brussels Journal“ informaciją parengė Kęstutis Pulokas