Aktualu

Bažnyčia atsisveikino su advokatu Jonu Kairevičiumi

2021 Liepos mėn. 15 d.

2021 m. liepos 13 d. Viešpats į Amžinybę pašaukė mūsų brolį Kristuje Joną Kairevičių.

Jonas Kairevičius (1940 11 24 - 2021 07 13)

Advokatas Jonas Kairevičius 1990-2011 m. buvo Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Konsistorijos narys, 1990, 1995, 2000 ir 2004 m. LELB Sinodų pirmininkas. 1990 m. Konsistorijos įgaliotas parengti LELB Statuto pataisymus. 1990-1994 m. J. Kairevičius lankė liuteronų teologijos seminarus Rygoje ir Sankt Peterburge. Nuo 1990 m. - laikraščio „Lietuvos evangelikų kelias“ redakcinės komisijos narys ir aktyvus bendradarbis.

Jonas Kairevičius buvo išrinktas Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos nariu (1995-1998 m., 1998-2001 m., 2008-2011 m., 2011-2014 m. kadencijose), Lietuvos advokatūros Advokatų garbės teismo nariu ir pirmininku (1992-1995 m., 2005-2008 m. (pirmininku), 2014-2018 m. (pirmininku), 2018-2021 m. kadencijose). Jis ne kartą buvo apdovanotas ir įvertintas už profesinį indėlį ir už nuopelnus Lietuvai: 2000 m. apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu, 2014 m. suteiktas Lietuvos teisininkų draugijos garbės nario vardas, 2015 m. apdovanotas Advokato garbės ženklu, 2016 m. nominuotas „Lietuvos šviesuoliu“.

Puoselėdamas aukščiausius krikščioniškos etikos principus, Jonas Kairevičius ateities kartoms išliks krikščioniškos moralės šviesuliu.

Palaidotas liepos 16 d. Kauno Petrašiūnų kapinėse. Atsisveikinimo pamaldas pravedė vysk. Mindaugas Sabutis. Laidotuvių liturgijoje dalyvavo kunigai Mindaugas Dikšaitis, Saulius Juozaitis, Virginijus Kelertas, Jonas Liorančas.

Jėzus gyvas, tad einu
Aš per mirtį į gyvybę,
Tuo sau širdį linksminu:
Kai užgrius kapų tamsybė,
Išganytas Jo esu -
Jėzum aš tvirtai tikiu!

Krikščioniškos giesmės 98,6

 

LELB info.