Konferencijos, seminarai

Tarptautinė liuteroniškų seminarijų konferencija Palangoje

2013 Rugsėjo mėn. 10 d.

Pasaulinė konfesinių liuteroniškų bažnyčių seminarijų teologinė konferencija šiemet įvyko Palangos bažnyčioje. Į ją atvyko 76 liuteroniškų seminarijų atstovai iš visų žemynų (išskyrus Antarktidą) - Ganos, Kenijos, Nigerijos, Pietų Afrikos, Australijos, Kinijos (Honkongo), Japonijos, Pietų Korėjos, Papua Naujosios Gvinėjos, Filipinų, Taivanio, Belgijos, Danijos, Anglijos, Prancūzijos, Vokietijos, Portugalijos, Rusijos, Argentinos, Bolivijos, Brazilijos, Čilės, Gvatemalos, Paragvajaus, Peru, Venesuelos, Kanados, JAV. Tai jau penktoji tokia konferencija, kurią sukviečia Tarptautinė Liuteroniškoji Konferencija (International Lutehran Conference).

Šiuometinės konferencijos, vykusios rugpjūčio 8-11 dienomis, tema buvo „Kentėjimai, persekiojimai, kankinystė - tikrosios Bažnyčios ženklas.“ Renginio dalyvius pasveikinęs vysk. Mindaugas Sabutis supažindino juos su Lietuvos Liuteronų Bažnyčios patirtimi religinės netolerancijos (16-18 a.) bei stalinistinių persekiojimų laikotarpiuose.

Liuteronų Bažnyčios Misurio Sinodo tarpbažnytinių santykių vadovas Dr. Albertas Colveris pabrėžė temos aktualumą šiandien. „Kuo labiau Bažnyčia liudija Kristų pasauliui, tuo labiau ji patiria kryžių ir kentėjimus, tačiau ir tai yra Viešpaties liudijimas.“ Bažnyčia priespaudą patyrė nuo pirmų jos įsteigimo dienų, tačiau, kaip pastebėjo A. Colveris, žinant persekiotų krikščionių skaičių 20 amžiuje, galima drąsiai teigti, kad per visą krikščionybės istoriją Bažnyčia niekuomet nebuvo taip intensyviai persekiota kaip praėjusiame amžiuje.

Konferencijoje pranešimus skaitė Fort Wayne Konkordijos teologinės seminarijos prof. dr. Williamas Weinrichas („Istorinis požiūris į kankinystę ir kryžių“), doc. dr. Darius Petkūnas („Persekiojimai ir kentėjimai - tikrosios Kristaus Bažnyčios ženklas“), Argentinos Buenos Aires seminarijos prof. dr. Roberto Bustamante („Egzegetinis požiūris į kankinystę ir kryžių“), Fort Wayne Konkordijos teologinės seminarijos rektorius prof. dr. Laurance Rast („Liuteroniškieji Tikėjimo Išpažinimo raštai apie kryžių ir persekiojimus“), Kenijos Liuteronų Bažnyčios vyskupas ir Matongo liuteronų koledžo dėstytojas dr. Joseph Ochola Omolo („Praktinis požiūris į kryžių ir kankinystę“).

Susitikimo dalyviai pasidalino iššūkiais ir galimybėmis, su kuriais šiandien susiduria konfesinių liuteroniškų bažnyčių seminarijos, aptarė daktarinių studijų galimybes, akreditacijos bei bibliotekų stiprinimo (Chemnitz Library Project) klausimus. Seminarijų atstovai taip pat dalijosi vidinės ir išorinės misijos patirtimi, aptarė tarpusavio bendradarbiavimą skleidžiant konfesinę liuteronišką teologiją šiandieniniame vis labiau liberalėjančiame bei sekuliariame pasaulyje.

Renginyje buvo pristatytas ir Vitenbergo projektas. Misurio Sinodo Bažnyčia Vitenberge įsigijo 16 a. mokyklos pastatą, kuriame ketina įrengti konfesinių liuteroniškų bažnyčių centrą studentams bei miestą aplankantiems užsienio svečiams.

Konferencijos dalyviai aktyviai domėjosi Lietuvos kultūra. Absoliuti dauguma svečių Lietuvoje lankėsi pirmą kartą, ir, kaip pastebėjo Papua Naujosios Gvinėjos delegatas Ezekiel Peteris, jis buvo apskritai antrasis Gvinėjos pilietis kada nors atvykęs į Lietuvą.

Tarptautinė teologinių seminarijų konferencija kitais metais įvyks Vitenberge.

 

Darius Petkūnas

 

Nuotraukos: kun. dr. Charles Evanson, kun. dr. Thomas Winger