Jaunimo veikla

Vaikų tarnautojų vadovų kursai Birštone

Liepos 13 – rugpjūčio 16 d. Vaikų krikščioniško ugdymo draugija (VKUD) Birštone surengė vaikų tarnautojų vadovų kursus – antro semestro mokymus. Kursuose dalyvavo 13 studentų iš Baltijos valstybių: 4 iš Estijos, 4 iš Latvijos ir 5 iš Lietuvos. Dalyviai buvo iš ev. liuteronų, baptistų, metodistų, sekmininkų ir Išganymo Armijos bendruomenių. Kursai skirti apmokyti ir parengti vaikų tarnautojus veiksmingai perteikti Evangelijos žinią vaikams bei paruošti šiuos tarnautojus ugdyti kitus mokytojus.

Mano laikas, Dieve, Tavo rankoj

„Mano laikas, Dieve, Tavo rankoj,“ – šiuo stovyklos šūkiu rugpjūčio 1 d. Žeimelyje prasidėjo pirmoji istorinė-archeologinė jaunimo stovykla. Į šį šiaurės Lietuvos kampelį iš įvairių liuteronų parapijų susirinkęs jaunimas buvo apgyvendintas Žeimelio vidurinėje mokykloje. Ketvirtadienio popietę stovyklos atidarymo pamaldas Žeimelio ev. liuteronų bažnyčioje laikė vysk. Mindaugas Sabutis, parapijos kunigas Juozas Mišeikis ir diak. Karolis Skausmenis. Po sočios vakarienės stovyklautojai susipažino žaisdami įvairius žaidimus, kuriems vadovavo Rūta Šulskienė ir K. Skausmenis, stovyklos programą pristatė archeologas Tomas Pavilanskas-Kalvanas.

Pasaka vasaros stovykloje „Vanagai“

Jau šešioliktus metus Klaipėdos apskrityje, Vanagų kaimelyje, vyko krikščioniška - labdaringa jaunimo stovykla „Vanagai“. Virš 500 žmonių, iš kurių 80 buvo vadovų, paskutiniąsias birželio dienas praleido kurdami neišdildomus įspūdžius.

Žeimelyje jaunimas domėjosi istorija

Praėjusį savaitgalį, rugpjūčio 1-4 d., Žeimelyje (Pakruojo r.) stovyklavo evangelikų liuteronų jaunimas iš visos Lietuvos. Miestelis pasienyje su Latvija stovyklai pasirinktas ne atsitiktinai – čia stovi pirmoji Lietuvoje liuteronų bažnyčia.

Batakiuose šurmuliavo mažieji stovyklautojai

Praėjusią savaitę, liepos 9-12 d., Batakių seniūnijoje, Gerviečių kaime, prie pat Batakių parapijos evangelikų liuteronų bažnytėlės, išdygo linksmo renginių šurmulio bei juoko kupinas margaspalvių palapinių miestelis. Ten vyko kasmetinė, jau penkioliktoji, nuo pat 1999 metų organizuojama krikščioniška stovykla, sukvietusi net 144 stovyklautojus nuo penkerių iki penkiolikos metų.

Informacija iš viso pasaulio

LCMS News – Liuteronų Bažnyčios Misūrio Sinodo naujienos

LWF news – Pasaulio Liuteronų Sąjungos informacija

Keston News Service - (KNS) - Kestono insituto leidinys

EKD news - Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčios žinios

Church News - Danijos ev. liuteronų bažnyčios žinios

BIEN – Baltijos jūros šalių bažnyčių jaunimo ekumeninis tarpkultūrinis tinklapis