Aktualu

Žemaičiai rūpinasi Mažosios Lietuvos krašto atminimu

2020 Rugpjūčio mėn. 21 d.

Nors Laugalių kapinaitės ir pasimetusios tarp laukų, šalia kelio Degučiai – Katyčiai, tačiau jos jokiu būdu nėra pamirštos ar apleistos. Žemaičių Naumiesčio seniūnijos žmonės jas prižiūri: kai reikia šienauja žolę, kai reikia – pataiso krypstančius nuo laiko kapus. Dėmesys yra būtinas, nes tai vienos iš nedaugelio buvusio Mažosios Lietuvos krašto kapinaičių, patekusios į šios seniūnijos teritoriją. Kaip žinia, daugelis čia palaidotųjų artimųjų su Antrojo pasaulinio karo frontu anuomet pasitraukė į Vakarus.

Be kitų Amžino poilsio atgulusių Laugalių kapinėse čia yra palaidotas ir Mažosios Lietuvos politikos bei visuomenės veikėjas, poetas, giesmynų sudarytojas Kristupas Lekšas, miręs 1941 m. kovo 30 dieną. Prieš bemaž penkerius metus jo palaidojimo vieta buvo atnaujinta – jam pastatytas naujas paminklas, kapavietė atverta. Tuo pačiu sutvarkytos ir kitos palaidojimų vietos. Tokių darbų imtis Žemaičių Naumiesčio seniūnijai tuomet pasiūlė kraštotyrininkas Eugenijus Šuldiakovas.

 

Ketvirtadienį seniūnijos žmonės Rasa Degutytė, Vytautas Mankus, Petras Balseris ir Stanislovas Dainauskis, patariami seniūnijos Viešojo administravimo specialistės Vaidilutės Dūdienės, jau kelintą kartą per šią vasarą pjovė kapinėse žolę, tvarkė kapavietės. Buvo naujai nuvalytas K. Lekšo kapavietės aptvėrimas, laistytos ant jo kapo augančios gėlės.

 

1872 m. rugpjūčio 31 d. Striliuose (Pagėgių valsčiuje) gimęs K. Lekšas 1892 ir 1896 su kitais lietuvininkais Pagėgių ir Šilutės apylinkėse rinko parašus po peticijomis Vokietijos imperatoriui dėl lietuvių kalbos grąžinimo į mokyklas ir dėl lietuvių atstovavimo Vokietijos Reichstage. 1920 m. kovo 20 d., su dar trim lietuvininkais, kooptuotas į Lietuvos Tarybą rūpintis Mažosios Lietuvos krašto reikalais. 1923 m. redagavo laikraštį „Laukininkas“, buvo įvairių šio krašto draugijų aktyvus narys. Sukūrė religinių, patriotinių ir lyrinių eilių, kuriuos išleido vienas ar su bendraminčiais. Už nuopelnus kraštui 1928 m. apdovanotas kunigaikščio Gedimino 4 laipsnio ordinu.

 

Žemaičių Naumiesčio muziejaus informacija