Virbalio parapija

Evangelikai liuteronai Virbalyje išgyvena nelengvus laikus

Virbalyje nuo seno gyvena skirtingus tikėjimus išpažįstantys žmonės. Ir šiandien mieste vis dar stovi dvi bažnyčios – katalikų ir evangelikų liuteronų. Tačiau pastarųjų bendruomenė žymiai mažesnė ir susiduria su sunkumais.

Liuteroniškajai reformacijai – 500 metų

2017 metus Seimas paskelbė Reformacijos metais, nes šiemet daugelis krikščioniškų šalių švęs 500-ąsias metines nuo Bažnyčios reformacijos pradžios, kai 1517 metais Martynas Liuteris paskelbė 95 tezes. Reformacija turėjo lemiamos įtakos ne vien tik teologijos, žmogaus dvasinio kelio raidai, bet ir stipriai paveikė Europos ir pasaulio kultūrą, kalbą, raštą. Lietuvos raštijos pradininkai taip pat buvo liuteronų kunigai – Martynas Mažvydas, Jonas Bretkūnas, Kristijonas Donelaitis ir tai ne atsitiktinumas: gimtosios kalbos, rašto puoselėjimą skatino būtent reformacijos principai.

Pas Suvalkijos liuteronus

Evangelikų liuteronų parapijų tinklas Suvalkijoje, ypač Prūsijos, kadaise buvusios lietuviško žodžio lopšiu, pasienyje, iki Antrojo pasaulinio karo buvo ganėtinai tankus, nusileidžiantis nebent Klaipėdos kraštui, tačiau Sovietų okupacijos metais Užnemunėje išliko vienintelė Sudargo parapija. Kitapus sienos Vokietiją pakeitė Rusijos Kaliningrado sritis...