Naujienos

Kunigui – Pagėgių krašto įvertinimas

2017 Kovo mėn. 23 d.

Pagėgiuose Vasario 16-ąją nuo 2001 m. teikiamas garbingiausias savivaldybės apdovanojimas „Už nuopelnus Pagėgių kraštui“. Šiemet juo pagerbti trys kraštą Lietuvoje ir užsienyje garsinantys žmonės.

Po šventinių pamaldų Pagėgių Šv. Kryžiaus R. katalikų bažnyčioje vietos bendruomenės atstovai ir svečiai dalyvavo Pagėgių savivaldybės kultūros centro fojė surengtoje fotosesijoje su mažlietuviškais tautiniais drabužiais pasipuošusiomis pagėgiškėmis, apžiūrėjo Rusnės „Salos“ etnokultūros ir informacijos centro direktorės Birutės Servienės personalinę popieriaus karpinių parodą „Ieškojimai“.

Pagėgių savivaldybės kultūros centre 13.00 val. prasidėjusiame iškilmingame Vasario 16-osios minėjime savivaldybės meras Virginijus Komskis apdovanojimo „Už nuopelnus Pagėgių kraštui“ ženklus įsegė trims šių metų laureatams: Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus direktorei Liudvikai Burzdžiuvienei, Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkei Jūratei Jablonskytei-Caspersen ir Vilkyškių ev. liuteronų parapijos kunigui Mindaugui Kairiui. Laureatus ir visus susirinkusiuosius sveikino LR Seimo narys Ričardas Juška ir Pagėgių R. katalikų parapijos klebonas Kazys Žutautas, koncertavo grupė „Kitava“.

„Kunigui priimti tokį apdovanojimą yra be galo sunku. Šventasis Raštas mums sako, kad esame neverti tarnai. Padarėme tai, ką turėjome padaryti. Visi darbai yra vardan Jo, kuris mus laimina“, – kalbėjo kun. M. Kairys, dėkodamas už apdovanojimą, kuriuo įvertintos pastangos naujam gyvenimui prikeliant Vilkyškių ev. liuteronų bažnyčią, parapijos namuose įsteigiant memorialinį rašytojo Johaneso Bobrovskio kambarį, kasmet rengiant visoje Lietuvoje garsius vargonų muzikos festivalius (kartu su žmona Laura) ir daugelis kitų prasmingų darbų.

Prieš ketverius metus kun. M. Kairys buvo apdovanotas Jurbarko rajono savivaldybės ženklu „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“. Jurbarke gyvenantis kunigas aptarnauja Jurbarko, Skirsnemunės, Smalininkų ir Vilkyškių parapijas, nuo 2007 m. yra LELB VšĮ „Liuteronų diakonija“ direktorius, vadovauja Garliavoje kuriamam LELB diakonijos centrui.

 

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2017 Nr.3

 

Nuotraukos Astos Andrulienės