Naujienos

Gospel choro „SOUND OF JOY“ viešnagė Lietuvoje

2010 Rugsėjo mėn. 07 d.

Š. m. rugpjūčio 26 – 29d. Lietuvoje viešėjo įspūdingo dydžio Hersbruko (Vokietija) Nikolajaus – Selnekerio bažnyčios Gospel choras „Sound of Joy“ (virš 50 choristų). Šį Gospel chorą 1981m. įkūrė dekanato kantoriaus bažnytinės muzikos direktorius, vargonininkas Karlas Šmitas. Mažas Hersbruko miestelis, kuriame gyvena apie 12 tūkstančių gyventojų, yra pietų Vokietijoje, Niurnbergo metropoliniame regione, apie 200 km nuo Miuncheno. Šioje nedidelėje parapijoje 2003m. teko atlikti 6 mėn. bažnytinės muzikos praktiką. Turėjau galimybę gerai pažinti šį chorą, kartu dalyvauti koncertinėje kelionėje į Siciliją. Kilo idėja pasikviesti chorą ir į Lietuvą.

Choro pavadinimas “Sound of Joy” – Džiaugsmo skambesys yra ir choro koncertų moto. Chore gieda apie 100 choristų (!!!), kurių amžius nuo 14 iki 50 metų. Į Pabaltijo šalis atvyko tik pusė choro. Choristus riša aistringas bei absoliučiai preciziškas gyvas skambesys, išgaunamas dainuojant chore, puikus tarpusavio bendravimas, disciplina repeticijų metu, taip pat labai platus ir įvairus choro koncertinis repertuaras - nuo tradicinių spiričiuelių ir gospelų, klasikinių kūrinių aranžuočių, miuziklų ištraukų iki modernių gospelų. Lietuvoje vykusiuose keturiuose koncertuose buvo galima girdėti ir žavėtis vis naujai papildoma koncetine programa.

 

Rugpjūčio 27d. (penktadienį) 18.00 val. choro koncertas nuskambėjo Nidos Romos Katalikų bažnyčioje. Choras gražiai giedojo Šv. Mišiose, po jų skambėjo puikus koncertas, atskleidęs choro įvairiapusiškumą. Nors koncertinei nuotaikai grasino lietus, tačiau klausytojai netilpo bažnyčioje, o džiugesiu pripildytos jų širdys giedojo kartu su choristais. Esame nuoširdžiai dėkingi Nidos R. Katalikų parapijos klebonui Rimvydui Adomavičiui už šiltą priėmimą bei vaišingumą. Choristai po koncerto buvo pavaišinti vakariene kavinėje „Kuršis”. Vakarienę dovanojo Neringos savivaldybė, taip pat Neringos savivaldybės atstovas nuoširdžiai pasveikino bei apdovanojo chorą suvenyrinėmis knygomis apie Kuršių Neriją.

Rugpjūčio 28d. ankstyvą rytą choristus su Klaipėdos senamiesčiu supažindino Klaipėdos vokiečių bendrijos S. Dacho namų atstovė Rasa Müller. Po ekskursijos choras pajudėjo Vilkyškių link, aplankydamas reabilitacijos centrą VŠĮ „Gabrielius“. Svečiai ne tik apžiūrėjo bei susipažino su centre vykdoma veikla, bet pagiedojo ir keletą giesmių, surinko laisvanorišką auką tolimesniems centro įkūrimo darbams.

Šeštadienio vakarą choras dalyvavo Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčioje vykstančiame tarptautiniame vargonų muzikos festivalyje „Vargonų muzika Vilkyškiuose – 2010“. Šiame koncerte choristai nepriekaištingai atliko klasikinius kūrinius, choro vadovas Karl Schmidt vargonais sugrojo keletą mūsų ausiai neįprastų, svinguojančių kūrinių. Nors dainininkus prieš pat koncertą pasiekė liūdna žinia iš Vokietijos apie jaunos merginos, kurią pažinojo visi choristai, mirtį nuo vėžio, su ašaromis akyse visi giedojo nepaprastai tvirtai, bei linksma giesme sugebėjo pavergti klausytojų širdis.

Nuoširdžiai dėkojame Pagėgių savivaldybei, Vilkyškių seniūnijai, asociacijai „Vietos veiklos grupė“ bei AB „Vilkyškių pieninė” už palaikymą ir paramą festivaliui. Po koncerto Vilkyškiuose gausus choras sugužėjo į Jurbarko parapijos namus, kuriuose parapijos moterys svečių laukė su vakariene.

Rugpjūčio 29d. (sekmadienį) 10.30 val. Gospel choro giesmės papuošė konfirmacijos pamaldas Skirsnemunės evangelikų liuteronų bažnyčioje. Tokių šventinių ir įvairiapusiškų pamaldų ši maža parapija dar nebuvo girdėjusi. O sekmadienį 18val. choro viešnagę Lietuvoje vainikavo puikus baigiamasis koncertas Šakių ev. liuteronų bažnyčioje. Prieš pasirodymą svečiai buvo maloniai pakviesti į Šakių ev. liut. parapijos vaikų namus, kuriuose buvo vaišinami kava bei pyragais, o po koncerto vaikų namų šeimininkės visus vaišino karšta daržovių sriuba.

Choro bei koncertų organizatorių vardu nuoširdžiai dėkojame už vaišingumą Šakių ev. liuteronų parapijos kunigui Virginijui Kelertui. Paskutiame choro koncerte vėl galėjome mėgautis naujų kūrinių atlikimu. Gera bažnyčios akustika suteikė dainininkams daugiau galimybių atsiskleisti, atliekant įvairiapusišką programą. Ypač maloniai nustebino gausiai susirinkusi šakiškių publika, audringais plojimais palaikiusi kiekvieną choro giesmę.

Pirmadienio rytą atsisveikinę išlydėjome chorą į pažintinę kelionę po Latviją bei Estiją.

„Sound of Joy“ yra vienas iš geriausių pietų Vokietijos gospel chorų. Aukštas muzikinis choro lygis ypač pasireiškia atliekant kūrinius A - capella. Choro koncertus lydi bei akompanuoja sava instrumentinė grupė kurioje, skamba elektrinis pianinas, sintezatorius, elektrinė bei bosinė gitaros, saksafonas, būgnai bei Brass – Section pučiamųjų instrumentų grupė. Tarp kūrinių visad galima išgirsti atskiras pučiamųjų instrumentų grupės, kurioje groja choro nariai, svinguojančias aranžuotes. Šalia modernių oratorijų, Gospel mišių koncertų ir pamaldų savose parapijose bei visame Hersbruko dekanate, choras „Sound of Joy“ dalyvauja bažnytinėse dienose Vokietijoje ir kituose respublikiniuose bei tarptautiniuose renginiuose su skaitlingais koncertais, taip pat toli už Vokietijos sienų ribų. Paskutiniaisiais metais choras buvo išvykęs į koncertines keliones po Austriją, Italiją, Ispaniją, Angliją, Skandinaviją, Japoniją, Kanadą, JAV ir Australiją. „Sound of Joy“ yra išleidęs šešias kompaktines plokšteles, kurias galima įsigyti internetinėje svetainėje www.sound-of-joy.com, taip pat po choro koncertų.

Tikiu, kad kiekvienas pabuvojęs šiuose Gospel chorinės bei instrumentinės muzikos koncertuose galėjo parsinešti į namus jų skelbiamą „Džiugiąją žinią“!

Laura Matuzaitė - Kairienė