Naujienos

Giedojimo seminare – tarptautinė oratorijos premjera

Koncertas Vilkyškių bažnyčioje

2014 Rugsėjo mėn. 30 d.

Nuo 1995 m. kasmet, šiemet – jau 19-ąjį kartą, Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandrauga organizuoja vasaros giedojimo ir vargonavimo seminarus Klaipėdoje. Pagal iš anksto numatytą tematiką parenkami bažnytinės muzikos kūriniai, kviečiami dirbti profesionalūs bažnyčių muzikai, kurie repetuoja su chorais, veda vargonų pamokas, skaito paskaitas įvairiomis bažnytinės muzikos temomis. Vaikų arba suaugusiųjų chorai pasiūlytą programą kasmet repetuoja visą savaitę ir seminaro pabaigą vainikuoja koncertais skirtingose Klaipėdos bei kitose evangeliškose bažnyčiose.

Oratorija „Izaijas“ – tai baigiamasis ir kulminacinis šios vasaros giedojimo seminaro, vykusio rugpjūčio 3–10 dienomis, renginys.

Chorui vadovauti šiemet buvo pakviestas svečias iš Vokietijos Hartmutas Naumannas – muzikantas, kompozitorius, Vokietijos Šiaurės ev. liuteronų bažnyčios populiariosios muzikos direktorius. Šio seminaro kulminacijoje su Lietuvoje žinomais popmuzikos ir džiazo atlikėjais Steponu Januška bei Edita Bodrovaite, Žvejų rūmų choru „Cantare“ (vadovas Artūras Dambrauskas), instrumentalistų grupe iš Vokietijos ir muzikiniais partneriais VšĮ „Studiofonas“ pristatė savo poporatoriją „Izaijas – ilgas kelias į laisvę“. Oratorijos autorius Hartmutas Naumannas yra diplomuotas muzikantas ir muzikos pedagogas, dirbantis populiariosios muzikos, roko ir džiazo srityse. Jis gimė 1962 m. Dobelno mieste Saksonijoje. Nuo 1976 m. kuria savas kompozicijas bei dainas, daugelį pastarųjų įrašė. Nuo 1978 m. iki 1986 m. buvo grupės „Sela“ dainininkas bei gitaristas. Nuo 2005 m. H. Naumannas nuolat organizuoja kursus ir seminarus Indijoje. 2011 m. jis tapo Šiaurės Elbės bažnyčios populiariosios muzikos direktoriumi. H. Naumannas nuolat dalyvauja gyvos muzikos studijų, radijo, televizijos bei kūrybinių dirbtuvių projektuose. Lietuvoje jis vieši nebe pirmą kartą. 2012 m. jis buvo pakviestas į LEBMS organizuojamą vasaros giedojimo savaitę Klaipėdoje, kur buvo gilinamasi į gospelų atlikimą.

Šių metų seminaro projekto chorą rinkome iš visos Lietuvos maždaug pusę metų. Kvietimai buvo išsiuntinėti į visas evangelikų liuteronų ir evangelikų reformatų parapijas, kunigams bei chorų vadovams. Kvietėme atvykti pasitobulinti visus, mėgstančius gospelus bei populiariąją muziką. Į seminarą atvyko 22 giesmininkai nuo 14 iki 67 metų amžiaus iš Vilniaus, Kauno, Marijampolės, Degučių, Pagėgių bei Šilutės bažnytinių chorų. Intensyvios choro repeticijos vyko Klaipėdos turizmo mokyklos salėje kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro visą savaitę. Nuo seminaro antros dienos vakaro prie seminaro dalyvių prisijungė Klaipėdos žvejų kultūros rūmų choras „Cantare“. Taip buvo sudarytas didžiulis projektinis 50-ies giesmininkų choras. Kaip šiame projekte atsidūrė choras „Cantare“? Atsakymas gana paprastas: Todėl, kad chore „Cantare“ giedojau pati, taip pat jame giedojo bei gieda evangeliškų parapijų jaunimas ir choras dažnai kviečiamas koncertuoti evangelikų liuteronų bažnyčiose. Choro vadovas A. Dambrauskas ilgai nedvejodamas mielai sutiko pagelbėti ir prisidėti prie mūsų su visu choru. Oratoriją atlikti vien su seminaro choru būtų gana sudėtinga, mat muzikinės medžiagos labai daug, oratoriją sudaro 18 dalių, sudėtingas pop, rock, jazz muzikai būdingas ritmas, angliškas tekstas, įvairi ir būtent šiai muzikai būdinga chorinio skambesio išgavimo stilistika. Jau dabar su oratorijos autoriumi kalbamės apie galimybę kitais metais pakviesti chorą „Cantare“ į „Izaijo“ pristatymą Vokietijoje. O mums tikrai buvo didžiulė garbė ir didžiulis įvertinimas, kad šio kūrinio premjera įvyko ne Vokietijoje, o Lietuvoje.

Kompozitorius H. Naumannas, paklaustas apie šio seminaro tikslą ir idėją, atsakė: „Norime parodyti, kad ir naujomis muzikos išraiškos priemonėmis, tokiomis, kaip pop, rock, jazz ar blues muzika, puikiai galima atskleisti Senajame Testamente papasakotą labai prasmingą ir nūdienai tinkančią pranašo Izaijo istoriją.“

Kodėl būtent pranašas Izaijas? H. Naumannas sakė pats išaugęs buvusioje Vokietijos Demokratinėje Respublikoje, todėl jam laisvės troškimas ir laisvės idealo jausmas yra labai artimi.

„Ir kad šio kūrinio premjera bus atlikta būtent Lietuvoje – ne atsitiktinumas, – teigė jis. – Istoriškai Lietuva visam pasauliui parodė savo laisvės troškimą dainuodama.“

Pranašas Izaijas buvo vienas iš didžiųjų žydų pranašų. Jo vardu pavadinta Senojo Testamento knyga yra pati pirmoji tarp visų pranašų knygų, kurioje Izaijas išpranašavo, kada ateis Dievo Sūnus – Mesijas. Izaijas gyveno Jeruzalėje, kai ją valdė galingi karaliai – Ozijas, Joatamas, Achazas ir Ezekijas. Dievui pašaukus Izaiją pranašauti, jam buvo pasiųstas Dievo regėjimas. Nuo tada jis galėjo skelbti žmonėms Dievo žodį. Asirų kariuomenei užėmus Jeruzalę, Izaijas paragino karalių Ezekiją pasikliauti Dievu ir nepasiduoti asirams. Judėjos gyventojai negalėjo išvengti savo nepaklusnumo Dievui padarinių, tačiau žinojo, kad ateis laikas ir Dievas sunaikins juos užpuolusį priešą, o juos pačius grąžins iš tremties. Izaijas gyveno sudėtingiausiu Izraelio metu, mat Dievo išrinktoji tauta gyveno nuodėmingai. Ji klestėjo materialiai, tačiau pasitraukė nuo savojo Dievo. Teismų sistema nevykdė teisingumo, turtuoliai išnaudojo varginguosius, žmonės gyveno sekdami pagoniškomis dievybėmis. Izaijas įspėjo juos, kad tokia padėtis negali ilgai tęstis. Dievas pasitrauks nuo savo žmonių, kurie atmeta teisingumą. Pranašas regėjimuose matė Dievo šventumą. Viešpats per pranašą ragino žmones atgailauti dėl savo nuodėmių, nusigręžti nuo stabų, remtis Jo pažadais. Pranašas išpranašavo Mesijo (Jėzaus Kristaus) užgimimą, gyvenimą, mirtį ir Jo naujos karalystės įsigalėjimą.

Pirmasis šio projekto koncertas bei tikroji premjera įvyko rugpjūčio 9 d., šeštadienį, 16 val. Vilkyškių ev. liuteronų bažnyčioje. Choras pasirodė tarptautiniame vargonų muzikos festivalyje „Vargonų muzika Vilkyškiuose – 2014“. Klausytojų prigužėjo, kaip ir visada į Vilkyškiuose organizuojamus koncertus, tikrai labai gausiai. Kaip visada, labai malonu organizatoriams, kad ir Pagėgių savivaldybės atstovai dalyvauja koncertuose ir sveikina koncerto svečius bei dalyvius. Koncerto dieną seminaro dalyviams buvo organizuojama išvyka į Rambyno kalną bei pasiplaukiojimas laivu Nemuno upės vingiu ties Rambynu. Aplankėme ir Bitėnų kapinaites, kuriose palaidoti kompozitorius K.V. Banaitis, M. Jankus, Vydūnas ir daugelis kitų mūsų kraštui labai svarbių istorinių asmenybių. Labai įdomiai apie Mažosios Lietuvos kraštą bei jos papročius ir žmones pasakojo gidė Ilona Meirė.

Antrasis seminaro koncertas, globojamas Vokiečių kultūros dienų, įvyko rugpjūčio 10 d., sekmadienį, 16 val. Jono kalnelio papėdėje, Šv. Jono ev. liuteronų bažnyčios atstatymo vietoje, po atviru dangumi. Specialiai šiam renginiui buvo pastatyta lauko scena su įgarsinimo aparatūra. Verta paminėti, kad scena buvo sąmoningai statoma būtent toje vietoje, kur paprastai bažnyčioje ir gieda choras – bažnyčios gale ant emporų veidais į altorių. Akustiškai tai davė stipresnį efektą, o klausytojai galėjo ramiai sau vaikščioti ar sėdėti ant Jono kalnelio suoliukų, medžių paunksmėje. Klausytojų į koncertą prisirinko taip pat labai gausiai, miestiečių neatbaidė nė labai karšta bei svilinanti saulė. Klausytojų gretose matėsi ir jaunimo, ir vyresnio amžiaus žmonių. Sveikinimo žodžius visiems susirinkusiems tarė Klaipėdos ev. liuteronų parapijos kunigas Reincholdas Moras, jis trumpai pristatė ST pranašo Izaijo istoriją bei jos aktualumą šiandien. Vokiečių kultūros dienų baigiamuoju renginiu džiaugėsi ir sveikino Klaipėdos vokiečių bendrijos S. Dacho namų direktorius Arnoldas Piklaps. Neeiliniu įvykiu džiaugėsi ir visus susirinkusiuosius sveikino Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, taip pat Vokietijos garbės konsulas Lietuvoje dr. Arūnas Baublys. Šv. Jono bažnyčios atstatymo iniciatyvinės grupės vadovas, LELB Konsistorijos narys Jurgis Aušra teigė, kad analogišką ir milijoninį bei istoriškai svarbų projektą jau turi įgyvendinusi mūsų sostinė Vilnius, taip pat ir Kaunas, o galėtų turėti ir Klaipėdos miestas. Koncertą išklausęs Klaipėdos savivaldybės meras Vytautas Grubliauskas pasidžiaugė puikiais atlikėjais, įdomia ir įvairialype poporatorijos muzika, o taip taip pat patikino, kad ši išskirtinė vieta tikrai kada nors taps Šv. Jono bažnyčia, ir bus viena iš pačių lankomiausių vietų Klaipėdoje.

Galima teigti, kad tai bene vienas didžiausių ir stipriausių LEBMS organizuotų projektų Lietuvoje. Būdama projektų organizatorė, galiu tikrai pasidžiaugti ir tvirtinti, kad projektas pavyko: muzika buvo optimaliai atlikta puikaus 50-ties giesmininkų choro profesionalių solistų bei instrumentalistų, įgarsinta bei įrašyta profesionalios garso įrašų studijos „Studiofonas“, naujojo kūrinio premjera nuskambėjo dviejose labai skirtingose erdvėse: bažnyčioje bei atviroje erdvėje – lauko scenoje. Šiuo projektu įvykdyta ir kilni akcija – priminti Klaipėdos miestui Šv. Jono bažnyčios atstatymo svarbą. Įdomu ir smagu tai – kad projekto kulminacija susilaukė didelio klausytojų susidomėjimo, o ir muzikantams profesionalams muzika nebuvo nuobodi ar labai lengva. Tačiau lieka labai daug abejonių, ar tokį projektą verta kartoti ateityje. Deja, turiu apgailestauti, kad organizuojant projektą nesijautė palaikymo iš mūsų pačių evangeliškų bažnyčių vadovų, kada reikėjo paprasčiausios pagalbos renkant seminaro chorą. Juk bažnytinio giedojimo seminaro tikslas – tobulinti evangeliškų bažnyčių chorų vadovus ir choristus. Pavyzdžiui, iš Klaipėdos parapijos jaunimo ar suaugusiųjų choro giedojo tik viena visur suspėjanti Marta Karaliutė. O kur kiti jaunimo choreliai, ansambliai, bažnytiniai chorai ir giesmininkai? Nejau neįdomu sudalyvauti poporatorijoje? Giedoti 50 giesmininkų chore su visoje Lietuvoje gerai žinomais muzikantais? Dėkoju Vilniaus chorų vadovėms Astai Saldukienei ir Janinai Pamarnackienei, kurių dėka buvo surinktas beveik trečdalis viso projektinio choro. Likusi dalis – pora merginų iš Šilutės, pora iš Pagėgių, dar specialiai kviesta grupė moterų iš Marijampolės... O vyrų?! Atrodo, kad Lietuvoje nebėra giedančių vyrų. Ačiū Justinui Virbickui iš Degučių ir Aidui Uksui iš Kauno.

Hartmuto Naumanno poprock, jazz stiliais sukurtoje oratorijoje atskleidžiama labai artima nūdienai Senojo Testamento istorija. Pasakotojos vaidmenį atliko tikras atradimas, puiki džiazo dainininkė Edita Bodrovaitė, Izaijo vaidmeniui atlikti pakvietėme visoje Lietuvoje gerai žinomą populiariosios muzikos atlikėją Steponą Janušką. Choras įkūnijo užpultą, engiamą ir pagaliau išsilaisvinančią Izraelio žydų tautą. Choro vadovo bei kompozitoriaus nuomone tai bene pats puikiausias būdas pritraukti žmones dar kartelį perskaityti bei įsigilinti į pamokančią Šventojo Rašto istoriją. „Savo bažnyčioje Vokietijoje pastebime, kad populiarioji muzika padeda pritraukti į bažnyčią ne tik jaunimą, bet ir vyresnio amžiaus žmones. Juk jie yra užaugę su tokiomis grupėmis kaip „The Beatles“, todėl kai atliekame šią muziką, žmonės tikrai ja mėgaujasi“, – pasakojo seminaro vadovas. To tikimės ir mes, organizatoriai – kad kartu su populiariąja bažnytine muzika padėsime giesmininkams įsigilinti į Šventąjį Raštą ir jo istorijas, kad priartinsime atlikėjus bei klausytojus prie didingų bažnyčios skliautų.

Laura Matuzaitė-Kairienė,

LEBMS valdybos pirmininkė

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2014 Nr.7-8

Vilkyškių bažnyčioje klausytojus sveikina L. Matuzaitė-Kairienė ir kun. M. Kairys

Klaipėdoje oratorijos klausosi kun. R. Moras ir vysk. M. Sabutis