Naujienos

Plikiuose paminėtas kun. Liudviko Fetingio jubiliejus

2011 Vasario mėn. 04 d.

Lapkričio 13 d. Plikių, Dovilų ir Gargždų evangelikų liuteronų parapijų kunigas Liudvikas Fetingis atšventė 70 metų jubiliejų. Tą dieną pamaldas Plikių ev. liuteronų bažnyčioje laikė kunigas Mindaugas Žilinskis. Per pamokslą jis kalbėjo apie tai, kaip kun. L. Fetingis įkvepia stiprybės šlovinti Dievą. Paminėjo, kad per savo didelį pasiryžimą L. Fetingis gavo leidimą dirbti kunigu. 1976 m. jis buvo įšventintas ir pradėjo kunigo tarnystę Plikių parapijoje.

Pamaldose dalyvavo ir sveikinimo žodžius tarė liuteronų kunigai M. Žilinskis ir dr. D. Petkūnas, katalikų kunigas D. Trijonis, Plikių, Dovilų ir Priekulės seniūnai, Lietuvos evangeliškosios bažnytinės muzikos sandraugos atstovai, choristai bei parapijiečiai.

Plikių katalikų bažnyčios klebonas Darius Trijonis minėjo, kad „kunigas bendruomenėje yra kaip tėvas šeimoje“, rūpinasi žmonių dvasiniu ugdymu.

LEBMS Valdybos vardu buvo perskaitytas padėkos raštas už kun. L. Fetingio įkurtą, vadovautą ir globojamą chorą „Berželis“, Plikių ir Dovilų pučiamųjų instrumentų orkestrą, organizacinį indėlį įžiebiant ir iki šiol kurstant giedančių vaikų švenčių „Giesmių giesmelė“ judėjimą, nuolatinę paramą rengiant LEB chorų giesmių šventes bei už triūsą renkant ir tvarkant šimtus giesmių naujajam Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios giesmynui „Krikščioniškos giesmės“.

Pamaldų metu skambėjo Plikių ir Dovilų pučiamųjų instrumentų orkestro, diriguojamo kun. L. Fetingio, vaikų ansamblio giesmės, jauniausios vargonininkės Justės Šilaitės (13,5 m.) Bacho preliudas.

Choras „Berželis“ kun. L. Fetingio jubiliejaus proga suorganizavo kunigui dovaną – koncertą, kuriame giesmėmis pasveikinti mylimą vadovą susirinko ir senieji choro dalyviai.

Parapijiečių vardu palinkėjo kunigui stiprybės, Dievo palaimos.

Kun. L. Fetingis visiems padėkojo, kad šią dieną galime būti kartu ir šlovinti Dievą. Po pamaldų parapijos namuose buvome pavaišinti pietumis, kun. L. Fetingis papasakojo apie savo tarnystę, kaip įkūrė chorą, pučiamųjų orkestrą.

Linkime ilgiausių metų ir Šventosios Dvasios šviesos Jūsų kilnioje, įvairiapusėje tarnystėje.

Marta Karaliutė,

LEBMS narė

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2010 Nr.3