Naujienos

Giedorėlių šventė Plikiuose

2004 metų gegužės 8 dieną gausus vaikų ir jaunimo būrys susirinko į „Giesmių giesmelę“ Plikių evangelikų liuteronų parapijoje.

Šventė prasidėjo tradicine eisena apie bažnyčią, kurią vedė vietos parapijos choras „Berželis“ ir jos kunigas Liudvikas Fetingis.

Šventėje koncertavo daugelis kolektyvų iš įvairių Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios parapijų. „Giesmelė“ prasidėjo Dievo žodžiu ir malda, po kurios iš karto giedojo jungtinis Plikių – Dovilų parapijų choras. Kiekvieno choro pasirodymai buvo labai įvairūs savo muzikiniu turiniu. Dvasines giesmes giedojo Kretingos, Klaipėdos, Priekulės, Šilutės, Žemaičių Naumiesčio, Kauno, Vilniaus, Tauragės, Šakių, Marijampolės, Virbalio, Pagėgių, Jurbarko, Biržų, Panevėžio, Saugų parapijų jaunimo ir vaikų kolektyvai bei solistai, Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ ansamblis „Vorusnėlė“. Visus pradžiugino svečių iš Latvijos Ogrės evangelikų liuteronų parapijos vaikų ir jaunimo ansamblis, šlovinęs Dievą latvių ir anglų kalbomis.

Solistė iš Pagėgių Gustina Norkutė (4 metai)

Džiugu, kad kai kurios parapijos atsivežė net po keletą kolektyvų. Tarp jų paminėsime Klaipėdos, Kretingos, Pagėgių, Plikių-Dovilų, Žemaičių Naumiesčio, Vilniaus chorus. Tai rodo, kad šiose parapijose muzikiniam gyvenimui skiriamas ypatingas dėmesys, jog jos tęsia turtingą Lietuvos liuteronų bažnyčios giedojimo tradiciją. „Giesmelėje“ šiemet dalyvavo daugiau mažų giedorėlių, kas yra sveikintina, nes nuo jų priklauso mūsų bažnyčios muzikinio gyvenimo ateitis. Tiesa, kai kuriuos kelektyvus išgąsdino netikėtai prapuolusi elektra, nes rajono elektros tinklai, nežinodami apie šią šventę, atliko kai kuriuos remonto darbus. Kai kuriems kolektyvams šis įvykis tapo išbandymo valanda, tačiau jie parodė, kad jų vaikai ir jaunimas gali giedoti ir be elektroninių instrumentų akomponimento.

Visus maloniai nustebino Plikių parapijos svetingumas. Kiekvienam dalyviui buvo prisegta mirtos šakelė su tautinės vėliavos juostele. Parapija kiekvienam koletyvui įsteigė prizus. Po „Giesmelės“ dalyviai „prisikirto“ cepelinų. Po to bendravimas tęsėsi bendroje popietėje su žaidimais ir šokiais.

Duetas Ieva ir Augustė Petkūnaitės (5 metai)

Daugelis sutinka, kad šių metų „Giesmių giesmelė“ buvo labai gerai organizuota. Tam, kad ši šventė sklandžiai įvyktų prisidėjo daugelis, tačiau labiausiai kunigo Liudviko Fetingio žmona Elžbieta, kurios širdingą vadovavimą buvo galima pajausti beveik kiekvieną šios nuostabios šventės akimirką.


Inga Petkūnienė

Darbščioji Elžbieta Fetingienė