Pamaldų tvarkaraštis

PARAPIJOS PAMALDOS :

Sekmadieniais 10:00 val

PAMALDOS VOKIEČIŲ KALBA:

Antrais mėnesio sekmadieniais 14:30 val

JAUNIMO PAMALDOS:

Penktadieniais 18:00 val

BIBLIJOS SKAITYMO IR MALDOS VAKARAI:

Antradieniais 18:00 val