Klaipėdos sandora

Klaipėdos miesto meras, Lietuvos liberalų sąjungos pirmininkas, Eugenijus Gentvilas perkerpa simbolinę juostą. 1996 m.

Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijos labdaros ir kultūros draugija „Sandora“ buvo įregistruota 1993 m., tačiau savo veiklą ji pradėjo dar 1990 m. Pradžioje organizacija neturėjo nei savo pastogės, nei lėšų. Ji glaudėsi bažnyčioje, vėliau Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijai sugrąžintose buvusio restorano „Neptūnas“ patalpose.

1996 m., padedant partneriams Vokietijoje, buvo atstatytas ir pašventintas dabartinis pastatas Turgaus g. 35. Nuo to laiko organizacijos veikla vyksta po šių namų stogu. „Sandora“ atidarė labdaros vaistinę, įrengė gydytojo kambarį bei susirinkimų salę, atidarė labdaros valgyklą.

Įgijus patalpas prasidėjo pastovi veikla. Per pastaruosius metus šis pastatas tapo žinomas ne tik parapijiečiams, bet ir miesto žmonėms, kuriems reikalinga pagalba. „Sandoroje“ buvo nustatytas pastovus darbo laikas, apibrėžtos pagrindinės darbo kryptys. Organizacija nusprendė rūpintis:

  • senelių, invalidų, vienišų, ligotų žmonių globa,
  • kultūrine-švietėjiška veikla,
  • labdaros priėmimu, dalijimu,
  • ryšiais su Lietuvos ir užsienio organizacijomis ir partneriais.

Organizacija globoja apie 150 žmonių. Tai vieniši, sunkiai besiverčiantys, ligoti invalidai ir seni žmonės. Jie gauna Velykinius, Kalėdinius paketėlius, kurie išnešiojami ar išvežiojami į namus. Darbuotojai vyksta į Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijai priklausančius kaimus: Karklę, Kalotę, Anaičius, Dargužius, Girkalius. Vežami ne tik maisto paketai, bet ir drabužiai.

„Sandora“ savo pastate rengia senjorų-senelių šventes. Dažniausiai tai būna naujametės šventės, velykinė popietė, pjūties padėkos šventė, advento vakaronė. Į šias šventes lankosi ne tik parapijos žmonės, bet taip pat atvežami seneliai iš Laugalių pensionato. Susitikimai prasideda pamaldomis, kurias praveda kunigas Renholdas Moras, o jam negalint- kiti kunigai. Darbuotojai taip pat kartu su kunigu dažnai aplanko Laugalių senelių pensionatą. Kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį renkasi senjorai į „Giesmių popietę“. Čia, pagal parapijiečių pageidavimą giedama iš senųjų lietuvininkų giesmynų.

Po seminarų Vilniuje Klaipėdos „Sandoroje“ susikūrė „Atjautos“ grupė, kuri palengvina artimiesiams palydėti į amžinybę išeinančius giminaičius.

Ruošiami pietūs socialiai remtiniems žmonėms

Į „Sandorą“ kreipiasi žmonės tiesiog „ iš gatvės“. Darbuotojai stengiasi nė vieno neišleisti be dėmesio ar paramos, nes organizacijos tikslas padėti visiems, kuriems reikalinga parama. „Sandora“ teikia pagalbą ir kitoms organizacijoms: gausių šeimų bendrijai „Šeimyna“, vaikų globos namams „Rytas“, Laugalių pensionatui, slaugos ligoninei, vaikų ligoninei, priklausomybės ligų ligoninei, nakvynės namams, vaikų globos namams „Giliukas“ ir kitoms organizacijoms. Labdara dalinama ir kitoms Klaipėdos apskrities liuteronų parapijoms: Švėkšnos, Kretingalės, Būtingės ir Vanagų.

1999 m. remiant Vokietijos organizacijai „Hilfe für Litauen“ buvo atidaryta labdaros valgykla, kurioje pradžioje maitinosi 20 žmonių. Šiuo metu, dėka rėmėjų iš Vokietijos valgykloje valgo 45 įvairių konfesijų žmonės. Visais jais rūpinasi 2 socialinės darbuotijos, kurios papildomai organizuoja įvairias šventines popietes.

„Sandoros“ vaistinėje dirba 2 provizorės. Vaistai dalinami veltui arba už simbolinę auką. jei jų gaunama daugiau, vaistai perleidžiami ligoninėms. pastaruoju metu, sugriežtinus vaistų įvežimą į Lietuvą, jų gaunama vis mažiau, nors poreikis auga.

„Sandoros“ labdaros valgykla. 1992 m.

Svarbi yra švietėjiška veikla ir kultūriniai renginiai. Kiekvieno mėnesio pirmąjį penktadienį vyksta bendri „Sandoros“ susirinkimai, kuriuose aptariami nuveikti darbai, iškylančios problemos ir organizuojami susitikimai su įdomiais žmonėmis ar organiziojamos teminiai pokalbiai. Sandoriečiai dažnai organizuoja susitikimus su Klaipėdos universiteto Teologijos katedros vadovais, dėstytojais ir studentais. Į susitikimus kviečiami politikai, istorikai, muzikai ar nevyriausybinių organizacijų atstovai. Kiekvienais metais kovo mėn. švenčiama pasaulinė moterų maldos diena. Organizuojamos ekskursijos į įžymias vietas. Siekdami tobulinti savo darbą „Sandoros“ darbuotojai dalyvauja diakoniniai veiklai skirtose seminaruose ir konferencijose, kurios vyksta tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Keičiamasi patirtimi ir su kitomis Lietuvos ‚Sandoromis“. Organizaciją nuolatos lanko gausus būrys svečių. „Sandoros“ darbu yra domėjasi Lietuvos politikai, svečiai iš Vokietijos, Rusijos, Anglijos ir kitų šalių.

Dvasiniai renginiai yra vienas svarbiausių „Sandoros“ tikslų.

Kadangi Klaipėdos „Sandora“ yra labdaros organizacija jos veikla būtų neimanoma be organizacijų ir privačių asmenų paramos.Klaipėdos „Sandorą“ remia: Klaipėdos evangelikų liuteronų parapija, Šlezvigo Holšteino diakonijos centras Rensburge, Martin-Luther-Bund, Pinebergo diakonijos centras, „ Zisterne“ e.v. Siegen, Joachim Bartscherer, „Hilfe für Osteuropa, bei kitos organizacijos ir privatūs žmonės.

„Sandoros“ darbo rezultatai yra pastebimi, tačiau jos darbuotojai nuolatos stengiasi jį dar labiau pagerinti. Ši diakonijos įstaiga turi daug įdėjų ir planų ateičiai, tačiau jų įgyvendinimas priklausys nuo jos darbuotojų pasišventimo ir nuo rėmėjų bei partnerių pagalbos.

Klaipėdos „Sandora“
pirmininkė Magdalena Piklaps

Klaipėdos evangelikų liuteronų labdaros ir kultūros draugija „Sandora“

Turgaus g.35, LT-5800 Klaipėda
Tel./Fax. 8-46-390956

Registracijos kodas: 9301534,
Atsiskaitomoji sąskaita 10002328127,
AB bankas“Hanza-LTB“, kodas 73000