Klaipėdos parapijos jaunimo grupė

Klaipėdos parapijos jaunimo choras gieda Giesmių giesmelėje Skirsnemunėje. 2005 m.

Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijos jaunimas renkasi penktadieniais, 19 val. parapijos salėje. Čia susikaupiame maldai, pagiedame giesmes, pasiklausome trumpo pamokymo iš Biblijos, taip vis labiau pažindami Dievo žodį. Po to keliaujame į jaunimo patalpas, kurias visai nesenai gavome savo veiklai. O mūsų veikla yra tikrai įvairi: mokomės groti gitara, žaidžiame stalo žaidimus, žiūrime filmus, planuojame šventes, renginius, keliones. Turime jauną ir labai veiklų vadovą - Romą, kuris nuolat pilnas minčių ir veiksmų. Mūsų jaunimas visda laukia ir noriai bendrauja su naujais žmonėmis.

Mūsų parapijoje taip pat yra jaunimo ansamblis „Gloria“. Čia gieda apie 10 jaunų žmonių. Be to, yra parapijos orkestras bei parapijos choras. Aktyvesnieji nariai visur stengiasi dalyvauti.

Kiekvieno mėnesio antrą sekmadienį 10 valandą vyksta jaunimo, arba svečių pamaldos. Jos yra kiek laisvesnės formos, su linksmesnėmis giesmėmis. Jose gieda ansamblis „Gloria“.

Parapija organizuoja ir atskiras jaunimo pamaldas, kuriose dažnai dalyvauja jaunimas iš kitų parapijų.

Klaipėdos parapija, ypač jaunimas, aktyviai padeda organizuoti krikščioniškas vasaros stovyklas. Nuolatos palaikomi ryšiai su liuteroniškomis jaunimo grupėmis kituose Lietuvos miestuose bei užsienyje.

Mielai kviečiame jus įsijungti į mūsų parapijos jaunimo grupės veiklą. Lauksime jūsų!

Informaciją galite gauti:

Romas - +37068895060
El.paštas: romas@kplc.lt

Indrė - +37064638906
El.paštas: zalioji@gmail.com

Artūras - +37063444817
El.paštas: arturas2005@gmail.com