Naujienos

Bažnyčia atsisveikino su ilgamečiu Kelmės parapijos pirmininku Helmutu Efromu

2019 Rugpjūčio mėn. 19 d.

Eidamas 86-sius metus, 2019 m. liepos 15 d. mirė buvęs Kelmės evangelikų liuteronų parapijos pirmininkas Helmutas Efromas.

 

H. Efromas gimė 1933 10 01 Kelmės evangelikų amatininkų Arnoldo ir Martos Jeffraim šeimoje. Prasidėjus karui, pateko į lagerius Vokietijoje. Grįžęs į Lietuvą po karo dirbo statybininku, toliau mokytis sąlygų nebuvo.

 

1989 m. kartu su vyskupu Jonu Kalvanu vyr. ir kunigu Mečislovu Bekeriu atkūrė Kelmės evangelikų liuteronų parapiją ir rūpinosi bažnyčios atgavimu. Parėmus Gustavo Adolfo draugijai ir Lipės krašto Bažnyčiai, turėdamas statybininko patirtį ir nuoširdžiai triūsdamas, bažnyčią atstatė per 10 mėnesių. Už šį darbą Helmutas Efromas pagerbtas Martyno Liuterio Rožės medaliu. Kelmės bažnyčia vėl pašventinta 1995 m. liepą. Po to buvo atstatyti parapijos namai.

 

Helmutas Efromas buvo aktyvus ryšių iniciatorius ir palaikytojas tarp Lipės krašto bažnyčios ir mūsų šalies tiek Liuteronų, tiek Reformatų Bažnyčių. Iš Kelmės evangelikų liuteronų parapijos pirmininko pareigų pasitraukė 2013 m., sulaukęs 80 metų.

 

Jis išliks mūsų širdyse kaip nuoširdus, gyvenimo sunkumams nepasiduodantis ir šviesus žmogus.

 

Štai keli dukters Violetos atsiminimai:

„Labai sunku įsprausti tėtės gyvenimą į kelias eilutes. Tėtė buvo reformatas, o mama liuteronė, bet Kelmėje prieš karą toje pačioje bažnyčioje buvo bendros pamaldos, kunigas Kurnatauskas buvo abiejų parapijų kunigas, reformatų ir liuteronų.

Tėvus Tauragėje sutuokė vyskupas Jonas Kalvanas, ir vaikystėje per Velykas važiuodavome į Tauragę.

Tėtė buvo visa širdimi evangelikas, pats ėjo iš namų į namus, kol surinko pirmus 10 parašų bendruomenei užregistruoti. Vieno nario pritrūko – suradome jį telefonų knygoje, pamatę vokišką pavardę. Tai buvo Adolf Wolf iš Stulgių.

Tėtės prašymu suradau rėmėjų Blomberge, kurie parūpino bažnyčios varpą. Aš jį, sveriantį 75 kg, parvežiau savo mašinyte iš Blombergo į Kelmę. Kitą dieną Tėtė varpą jau pakabino mūsų bažnyčios bokšte.“

 

Kelio.inf