Naujienos

Jonavoje – nauja evangelikų liuteronų parapija

2016 Sausio mėn. 08 d.

Daugiau nei pusė iš šiuo metu veikiančių LELB parapijų atgaivintos per pastarąjį ketvirtį amžiaus, dauguma jų – vos prasidėjus Atgimimui bei pirmaisiais atkurtos Lietuvos nepriklausomybės metais. Sovietmečiu sunaikintų parapijų atkūrimo bei bažnyčių pastatų grąžinimo, atstatymo procesas tęsiasi ir šiandien. Šiuo atžvilgiu Jonavos ev. liuteronų padėtis unikali – telkiama visiškai nauja parapija. Bene vienintelė miesto bei jo apylinkių istoriją su mūsų bažnyčia ryškiau siejanti gija – iš gretimos Kulvos kilusio bajoro Abraomo Kulviečio (apie 1510–1545) asmenybė.

Vieno iškiliausių Lietuvos Reformacijos ir lietuviškosios raštijos veikėjų, Karaliaučiaus universiteto profesoriaus Abraomo Kulviečio atminimas Jonavoje pagerbtas artėjant gimimo 500 metų jubiliejui – 2009 m. birželio 22 d. miesto centre Santarvės aikštėje atidengtas didingas paminklas (skulptoriai prof. Konstantinas Bogdanas ir Mindaugas Šnipas, idėjos iniciatorius Jonavoje gyvenantis Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos pirmininkas Kostas Fedaravičius). Kiek anksčiau A. Kulviečio atminimas buvo įamžintas gimtojoje Kulvoje – 1978 m. šalia plento ant Smičkių kalvos, aukščiausioje Jonavos rajono vietoje, pastatytas obeliskas su paminkline lenta (architektas Kęstutis Gibavičius), kurį 1993 09 21 pašventino LELB vyskupas Jonas Kalvanas. Pačioje Jonavoje, minint 450-ąsias A. Kulviečio mirties metines, 1995 09 24 buvo atidengtas jo atminimui skirtas ąžuolinis paminklas. Atrodė, tarsi šie paminklai čia būtų vieniši evangeliškojo paveldo liudytojai, bylojantys apie seniai nutolusius XVI a. Reformacijos laikus. Ir štai, mažiau nei prieš metus, susibūrė Jonavoje gyvenantys evangelikai liuteronai, iki tol pamaldose dalyvaudavę atskirai, viešėdami savo gimtosiose parapijose Tauragėje, Marijampolėje, Kaune… Apie naująją mūsų bažnyčios parapiją „Lietuvos evangelikų keliui“ pasakoja bendruomenės pašauktas kunigas Arvydas Malinauskas, gyvenantis Kėdainiuose.

LELB Konsistorijoje nutarimas registruoti Jonavos mieste veikiančią Jonavos evangelikų liuteronų parapiją buvo priimtas 2013 m. rugsėjo 6 d.

 

 

Parapija Jonavoje visiškai nauja, kaip viskas prasidėjo?

 

Pradžioje buvo skambutis. 2012 metų rudenį paskambinusi moteris iš Jonavos, Remigija Krupodra, prisistatė esanti evangelikė liuteronė ir pasiteiravo, ar negalėčiau prieš Kalėdas atvykti į Jonavą pamaldoms, mat iš evangelikų liuteronų kunigų gyvenu arčiausiai jų. Žinojau, kad Jonavoje ir jos apylinkėse yra bent keletas žmonių, išpažįstančių liuteronų tikėjimą ir vykstančių melstis į kitas parapijas. Gal ir protinga mintis, pamaniau, nes kunigui atvykti į pamaldas – atstumas juk tik 25 km – galbūt paprasčiau nei žmonėms važinėti kitur. Į pirmas pamaldas Kalėdų išvakarėse atvyko trys žmonės. Pamaldos laikytos vienoje iš Jonavos televizijų studijų, kurioje draugiškai buvome priimti: maždaug mėnesį, gal ir ne kasdien, tačiau nemokamai, buvo transliuojamas trumpas anonsas apie įvyksiančias pamaldas, o už naudojimąsi sale – pamaldos minėtoje televizijos studijoje vyko, jei gerai pamenu, penkis kartus – irgi nereikėjo mokėti.

Po pirmųjų pamaldų grįžtant į namus, o ir vėliau, įkyriai kirbėjo mintis: nieko rimto iš šio sumanymo nebus – jei kas važinėjo į pamaldas kitose parapijose, važinės ir toliau, o kam bažnyčios nereikėjo, tiems jos ir toliau nereikės...

Į antrąsias pamaldas vykau be didesnio entuziazmo, manydamas, kad vėl susirinks trys, gal keturi, žmonės, o jose dalyvavo dvylika ar trylika jonaviškių. Buvo, tiesa, vėliau dar vienerios pamaldos, į kurias atvyko tik trys žmonės, gal bus tokių sekmadienių ir daugiau, tačiau per šį laiką jau supratau, kad pamaldos Jonavoje reikalingos, o ir parapija jau telkiasi. Teisingiau būtų sakyti, telkiama Šventosios Dvasios – tikiu, kad neapsieita be „jėgos iš aukštybių“. Pats nebūčiau sumanęs to daryti, o po pirmojo apsilankymo Jonavoje neturėjau didelių vilčių...

 

Kokia šiuo metu juridinė padėtis, ar parapija jau oficialiai registruota?

 

Konsistorijai pateikti reikalingi dokumentai šiuo metu turėtų būti Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijoje, kuri, tikimės, turėtų įregistruoti naują evangelikų liuteronų parapiją.

 

Kiek dabar parapijoje žmonių – užsirašiusių nariais ar tiesiog lankančių pamaldas? Kas jie?

 

„Užsirašiusiųjų“ yra daugiau nei 20, o pamaldas lanko įvairiai – kaip jau minėjau, dukart pamaldose dalyvavo tik trys žmonės, o vieną kartą, kai į pamaldas buvo atvykęs Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, jose dalyvavo daugiau nei 20 žmonių, bet iš jų keletas buvo liuteronai vilniečiai, o dar keletas – Romos katalikai. Žmonių „iš šalies“, t. y. anksčiau neturėjusių nieko bendra su evangelikų liuteronų tikėjimu ir bažnyčia, nėra. Visi naujosios parapijos nariai yra iš Jonavos, dauguma iš paties miesto, o vienas kitas iš rajono. Amžius įvairus – keturiasdešimtmečiai, penkiasdešimtmečiai, yra ir jau įžengusių į aštuntą dešimtį, įvairių profesijų.

 

Šiuo metu tenka tarnauti keturiose išties skirtingose parapijose – Kėdainių, Panevėžio, Raseinių ir Jonavos. Kokie, lyginat su kitomis, ypatingi Jonavos parapijos bruožai?

 

Visos keturios parapijos yra ganėtinai skirtingos. Ypatingas Jonavos parapijos bruožas, be abejo, yra tai, kad ji ką tik atsirado, neturi jokios istorijos, nebent tik priešistorę – jos narių dalyvavimą pamaldose kitose parapijose. Jonavos evangelikai liuteronai dar tik mokosi būti parapija.

 

Jonavos ev. liuteronų parapija šiuo metu kas mėnesį renkasi į pamaldas, kokie artimiausi sumanymai, planai?

 

Planuojame pagal galimybes užmegzti ryšius su kitomis evangelikų liuteronų parapijomis Lietuvoje, pvz., pasikviesti į svečius, t.y. į bendras pamaldas, dalyvauti Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios organizuojamuose renginiuose.

 

Dabar pamaldos vyksta R. katalikų laikinojoje koplyčioje, įrengtoje buvusio vaikų darželio pastate?

 

Šioje koplyčioje meldžiasi Jonavoje neseniai įkurta antroji R. katalikų parapija, kol kas neturinti savo bažnyčios. Mūsų pamaldos šioje koplyčioje vyksta nuo liepos paskutinio sekmadienio. Susitarimas su katalikų klebonu, Jonavos dekanu kun. Audriumi Mikitiuku, buvo neoficialus, draugiškas (kitaip tariant, krikščioniškas – juk bendras reikalas vienija), be terminų ir sąlygų.

 

Kada būtų galima tikėtis Jonavos ev. liuteronų parapijai atidaryti savus maldos namus?

 

Atvirai? Neįsivaizduoju. Jeigu Jonavoje kada nors būtų buvusi evangelikų liuteronų bendruomenė, kuri būtų turėjusi savo bažnyčią ar bent jau kokio nekilnojamojo turto, tai būtų paprasčiau, o dabar – tikrai neįsivaizduoju. Nors ką gali, žmogau, žinoti...

 

Jonavos ev. liuteronų parapijos viltys ir lūkesčiai?

 

Viliamės, kad entuziazmas neišblės, kad parapijos nariai bus sąmoningi ir nelauks „manos iš dangaus“, o patys, kiek galėdami, stiprins bendruomenę. Žinoma, tikimės, kad Šventoji Dvasia, jeigu tai Jos darbas, ir toliau veiks...

 

Kalbino Kęstutis Pulokas

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2013 Nr. 9

 

 

 

 

Nuo 2013 m. liepos Jonavos liuteronai renkasi Šv. apaštalo Jono R. katalikų parapijos laikinojoje koplyčioje.

2013 m. liepos 28 d. Jonavos ev. liuteronų parapiją aplankė LELB vyskupas M. Sabutis.

Arūno Kurkliečio ir Vilmos Sabutienės nuotraukos