Pareiškimai ir rezoliucijos

Kaip vadinti evangelikų liuteronų dvasininką ir maldos namus?

Lietuvoje masinėse informacijos priemonėse, knygose ir kitoje literatūroje, dažnai evangelikų liuteronų Bažnyčios dvasininkai neteisingai vadinami "pastoriais", "pasiuntiniais", o maldos namai - "kirchėmis", "kirkėmis". Tokių pavadinimų Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios terminologijoje nėra. Deja, žymieji mūsų dvasininkai Mažvydas, Bretkūnas, Donelaitis literatūros kritikų dažnai "pravardžiuojami" pastoriais. Tačiau jie patys savęs niekur taip nėra vadinę, o tituliniuose savo knygų lapuose pasirašydavo klebonais. Bažnyčios liturginėse knygose (agendose, giesmynuose), senuosiuose Mažosios Lietuvos žodynuose ir gramatikose taip pat vartojami terminai "kunigas" ir "bažnyčia", o ne "pastorius" ir "kirchė".

Sinodas teigia, kad Lietuvos evangelikų liuteronų dvasininkai yra diakonai, kunigai ir vyskupas, o maldos namai yra vadinami "bažnyčia". Naujieji germanizmai "pastorius", "kirchė" Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčiai yra svetimi ir per visą jos egzistavimo laikotarpį joje nebuvo vartojami.

Sinodas nutaria kreiptis į atitinkamas kalbos institucijas, į žodynų ir enciklopedijų leidyklas, prašant nevartoti Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčiai svetimų "pastoriaus" ir "kirchės" terminų.

Lietuvos evangelikų
liuteronų Bažnyčios
vyskupas Jonas KALVANAS.
Tauragė, 1995 m. liepos 29 d.