Informacija

Dariaus Petkūno knyga - „The Repression of the Evangelical Lutheran Church in Lithuania during the Stalinist Era“.

Knyga supažindina skaitytoją su sovietų valdžios saugumo, vidaus reikalų bei kitų institucijų represinėmis priemonėmis, naudotomis prieš visus Lietuvos gyventojus, o kartu ir prieš Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios narius bei kunigus. Joje aptariamos šių veiksmų priežastys, jų taikymo metodai, bei represijas patyrusių žmonių likimai. Autorius realistinėmis spalvomis parodo sunkumus ir pavojus, su kuriais stalinistiniame laikotarpyje susidūrė Lietuvos Liuteronų Bažnyčios nariai bei kunigai.

 

 

Šią knygą galima įsigyti paaukojus Kretingos parapijai 30 litų auką.

Kretingos evangelikų liuteronų parapija
Sąsk.nr. LT274010041800002318
Į/k: 191377777

Informuokite apie auką kun. Darių Petkūną
darius.petkunas@liuteronai.lt
Knyga bus atsiųsta paštu.